Publiek Vervoer nog niet wat het moet zijn


Klachten van gebruikers nemen weer toe

NOORDENVELD – Dat het met het Publiek Vervoer in Noordenveld nog niet soepel loopt, moge duidelijk zijn. Sinds de invoering van de Gemeenschappelijke Regeling publiek vervoer Groningen-Drenthe in april 2018, stapelen de klachten zich op. Nog niet zo lang geleden werd beterschap beloofd. Het Publiek Vervoer zou kinderziektes ondervinden. Veel is er echter nog niet verbeterd en de gebruikers van het Publiek Vervoer merken dat nog dagelijks.

Eén van hen is Jan Harke Venema, inwoner van Nietap en voorzitter van Toegankelijk Noordenveld. Zelf maakt hij gebruik van de wmo-taxi, aangezien hij al van kinds af aan slechtziend is. ‘Ik denk dat de problemen van het Publiek Vervoer voor een groot gedeelte aan Connexxion liggen’, meent hij. Samen met Taxi Nuis, UVO Vervoer en DVG Personenvervoer, verzorgt Connexxion het wmo-vervoer in Groningen en Drenthe. Venema: ‘Ik maak ook wel eens gebruik van Taxi Nuis en dat gaat perfect. Met Connexxion heb ik echter al twee keer meegemaakt dat ze niet kwamen opdagen. Dat is erg vervelend. Nou gaat het bij mij vaak om familiebezoek, maar ik ken gevallen van mensen die naar de kapper of zelfs het ziekenhuis moesten en gewoon niet werden opgehaald.’

Venema vermoedt dat Connexxion nogal overdonderd was door het aantal extra gebruikers die ze er opeens bij kregen. ‘Ze kregen er natuurlijk veel klanten uit twee provincies bij. Dat moet even omschakelen zijn voor het bedrijf.’
Klachten over het Publiek Vervoer variëren van het niet nakomen van afspraken, tot aan onbeschofte chauffeurs. ‘Bij dat laatste moet je natuurlijk voorzichtig zijn, want er zitten twee kanten aan het verhaal’, zegt Venema. ‘Maar die verhalen hoor je soms wel.’

Wietze de Wind is chauffeur bij Connexxion en zit in het leerlingenvervoer. Hij herkent de problemen die Venema ondervindt. ‘De mensen klagen terecht over het Publiek Vervoer en de chauffeur is dan de eerste die aangesproken wordt. De problemen komen altijd bij hen terecht, terwijl zij er vaak niets aan kunnen doen dat ze te laat komen’, zegt De Wind.

‘In september vorig jaar bereikte het aantal klachten een hoogtepunt. Sindsdien zijn die klachten aangepakt en ging het beter, maar nu zie je dat de klachten weer toenemen’, zegt De Wind, die zich in de woorden van Venema kan vinden dat het Connexxion boven hun hoofd is gegroeid. ‘Voor de planners valt het ook niet mee. Zij doen hun best, maar het is gewoon lastig.’ Volgens De Wind zijn chauffeurs in het Publiek Vervoer meer dan iemand die haar klanten van A naar B brengt. ‘Je bent eigenlijk een sociaal werker. Tenminste, dat zou bij iedere chauffeur zo moeten zijn. Niet iedereen heeft dat in zich’, aldus De Wind.

In totaal zit Noordenveld nog twee jaar aan Connexxion vast. Ermee stoppen zou De Wind onverstandig vinden. ‘Mocht blijken dat een partij als Connexxion het écht niet aan kan, dan moet je op zoek naar een ander. Maar die moet dan ook weer van nul af aan beginnen. Het is lastig.’ Het meeste zorgen maakt De Wind zich over de leerlingen die met het Publiek Vervoer naar school moeten. ‘Te vaak hebben zij opeens met een andere chauffeur te maken. Dat is voor sommige leerlingen best pittig. De lijntjes die er liggen, moeten onderhouden worden. Daarmee bedoel ik dat er van bovenaf op aangestuurd moet worden om zoveel mogelijk dezelfde chauffeurs voor dezelfde kinderen te hebben.’

Wethouder Kirsten Ipema houdt namens de gemeente Noordenveld de situatie rondom het Publiek Vervoer in de gaten. Ook zij ziet dat er het nodige moet worden verbeterd. ‘Vanaf het begin hebben we problemen gehad met het wmo- en leerlingenvervoer. Inmiddels zijn de grote problemen weliswaar opgelost, maar het blijft zeuren met té veel dingen die mis gaan’, zegt Ipema. ‘We hadden aan het begin moeite om bij het Publiek Vervoer en bij Connexxion onze problemen onder de aandacht te brengen. Dat komt omdat het in veel gemeenten wél goed ging en zij zich dus niet in onze klachten konden vinden. Wij ondervonden – in vergelijking tot andere gemeenten – de grootste problemen met het Publiek Vervoer.’ Ipema geeft aan dat de communicatie inmiddels een stuk beter verloopt. ‘We zijn eindelijk serieus in gesprek en voelen ons gehoord en vertegenwoordigd.’ Over de snelheid waarmee de problemen nu worden opgelost, is Ipema echter nog niet tevreden. ‘Het duurt gewoon te lang’, concludeert zij.