1.5 miljoen euro voor rsg de Borgen om techniekonderwijs te versterken

rsg de Borgen gaat innovatief techniekonderwijs ontwikkelen
Groen licht voor subsidie

LEEK/RODEN rsg de Borgen heeft subsidie gekregen om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. Het Ministerie heeft voor de komende vier jaar 1,5 miljoen euro toegekend om het techniekonderwijs in de regio Westerkwartier-Noordenveld te versterken. De Nijeborg, school voor vmbo, heeft een plan ingediend samen met de Ronerborg, de Woldborg, praktijkonderwijs de Esborg, Terra Oldekerk, Terra mbo, Noorderpoort en Alfa College in Groningen, de gebiedscoöperatie Westerkwartier en het lokale bedrijfsleven.

Onderwijs- en techniekorganisaties en het ministerie zetten zich in voor Sterk Techniekonderwijs. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk. In de regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. De aanleiding is een grote vraag naar technisch personeel in een krimpende markt. De doelstelling is het werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijsaanbod met een goede aansluiting op het bedrijfsleven in de regio.

De regio Westerkwartier-Noordenveld werkt samen met het lokale bedrijfsleven door de inhoud van de lessen te koppelen aan de huidige technische ontwikkelingen en gastlessen en bedrijfsbezoeken voor de leerlingen te organiseren. Om toekomstbestendig onderwijs te bieden worden de faciliteiten in de technieklokalen verbeterd met moderne apparatuur en materialen om de veiligheid te waarborgen. Het primair onderwijs wordt betrokken door o.a. de technieklokalen ter beschikking te stellen. Daarnaast wordt er een scholingstraject opgezet om docenten verder te bekwamen in samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo. “Ons onderwijs breidt zich uit in verbinding met de regio”, zegt een blije afdelingsdirecteur en penvoerder van het project Martin Boersma van de Nijeborg. “De leerlingen kunnen straks kennismaken met het techniekvak, zoals het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.  We betrekken de bedrijven bij ons onderwijs en creëren daarmee voor onze leerlingen levensechte praktijksituaties waar ze enorm van zullen leren. We zijn hiermee als school nog meer verankerd in onze regio.”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________