15e Leekstermeerwandeltocht

Op naar kwart miljoen euro voor Westerkwartier

LEEK – Op zaterdag 21 mei kan de Leekstermeer Wandeltocht weer gelopen worden. Er zijn net als voorgaande keren weer vier mooie nieuwe wandelroutes uitgezet vanuit Leek van 10, 17.5, 25 en 40 kilometer rond het Leekstermeer, de Onlanden en de kop van Drenthe.

Nu het om het derde lustrum gaat en dit wandelevenement inmiddels voor velen een begrip is geworden, rijst de vraag hoe is het eigenlijk begonnen. Johan Hektor, voorzitter stuurgroep Leekstermeer Wandeltocht (LMWT) van Rotary Groningen-West, weet dat nog goed. ‘In 2005 zochten we naar een manier waarop we als club geld konden inzamelen voor goede doelen. De keuze viel op het organiseren van wandeltochten omdat de belangstelling daarvoor steeds groter werd en beweging ook gezond is voor iedereen. Onderweg kan men tegelijk van het mooie landschap genieten.’

De opbrengst gaat elk jaar weer naar een ander goed doel. ‘In de eerste jaren waren dat projecten in het buitenland, zoals scholingsprojecten of micro-kredieten voor boeren in Afrika. Ook hebben we toen voor een ziekenhuis in Oekraïne een tweedehands ambulance kunnen regelen en deze vol hulpgoederen daar zelf heen gereden. Vanaf 2009 hebben we de focus verlegd naar goede doelen in onze eigen regio.’

De wandeltocht is inmiddels uitgegroeid tot een bekend evenement in onze regio met iedere keer een groot aantal deelnemers, de laatste keer ruim duizend, en een aanzienlijke opbrengst voor het goede doel. Hektor weet wel hoe hij het succes moet verklaren. ‘Allereerst ieder jaar worden er nieuwe wandelroutes uitgezet en we hebben het geluk om in een landschappelijk prachtige omgeving te wonen. Onderweg is er voor de wandelaars op diverse plekken een muzikaal onthaal wat voor een feestelijke, ontspannen sfeer zorgt en we willen als club ze met zijn allen een zo mooi mogelijke dag bezorgen. Wandelaars die aan de LMWT hebben meegedaan zien we de jaren daarop vaak weer terug. Daarnaast gaat het ook nog om wandelen voor het goede doel’, vervolgt hij. ‘Daarbij is van belang dat elke euro van het inschrijvingsgeld daar volledig naar toe gaat. De leden van onze Rotaryclub regelen de organisatie van het wandelevenement, dragen alle kosten daarvan en draaien die dag ook allemaal mee om de dag zo goed mogelijk voor alle deelnemers te laten verlopen. De voorbereidingen zijn in volle gang, zo gaat een aantal leden komende tijd het diploma voor verkeersregelaar weer halen om de wandelaars waar nodig veilig te laten oversteken.

Wat de opbrengst betreft, een groot deel daarvan is ook afkomstig van onze sponsors. Zij dragen voor een groot deel bij aan het succes. Wat wij van hen terug horen is dat zij graag willen bijdragen omdat het geld bij mensen en organisaties in ons eigen woon- en leefgebied terecht komt die dat hard nodig hebben. Ook elke euro sponsorgeld komt volledig ten goede komt aan het goede doel’, aldus Hektor.

Dit jaar wordt er gewandeld voor de Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld. Ettelies Visser kan hier meer over kan vertellen. ‘Het doel van deze Stichting is kinderen van 4 tot 18 jaar in onze regio de mogelijkheid te geven om net als hun vrienden en vriendinnen mee te kunnen doen aan sport, muziekles of lid te worden van een vereniging. In steeds meer gezinnen lukt het helaas op dit moment financieel niet meer om hun kinderen hieraan mee te laten doen. Voorkomen moet worden dat kinderen om die reden buiten spel komen te staan. Nu meedoen is immers straks meetellen. Zoals gezegd is de focus voor het doel van de opbrengst van de LMWT al enige tijd geleden verlegd naar projecten en organisaties in onze eigen regio en vaak gericht op kinderen. Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld past uitstekend in deze doelstelling en heeft om die reden de opbrengst al een paar keer mogen ontvangen. Daarnaast gaat de opbrengst eens in de vier jaar naar Humanitas voor de jaarlijkse vakantieweek in Drenthe waaraan 30 kinderen uit het Westerkwartier kunnen meedoen. Het betreft kinderen die door hun thuissituatie normaal niet op vakantie zouden kunnen gaan en die door huisartsen voor dit project kunnen worden aangedragen. Ook de Voedselbank Leek valt onder onze doelgroep. De laatste keer is de opbrengst naar Stichting Zienn in Leek gegaan voor het meer huiselijk en gezellig inrichten van een verblijfsruimte voor kinderen die in de crisisopvang terecht zijn gekomen.’

‘Of ik enig idee heb wat de LMWT inmiddels financieel voor de regio heeft betekend? Dat is een hele goede vraag! Normaal kijken we altijd vooral naar de opbrengst van het jaar zelf maar omdat het dit jaar het derde lustrum van de wandeltocht betrof is die vraag voor het eerst ook bij ons opgekomen. De penningmeesters zijn in de boeken gedoken en de totale opbrengst is inmiddels ver over de 200.000 euro! Daar zijn we echt heel blij mee! We hopen dit lustrumjaar zo dicht mogelijk tegen de kwart miljoen te komen. Dan hebben we zowel zoveel mogelijk wandelaars een fijne wandeltocht kunnen bezorgen als ook meer kinderen in ons gebied kunnen helpen om net als hun vrienden mee te kunnen doen aan sport, muziek en andere sociale activiteiten’, aldus Visser.

Op de vraag of er nog dingen zijn waaraan de wandelaars moeten denken voor deelname op zaterdag 21 mei a.s. antwoordt Hektor: ‘Eén ding is ten opzichte van voorgaande keren veranderd en dat is dat in verband met corona dit jaar deelname alleen mogelijk is door vooraf in te schrijven via de site (www.leekstermeerwandeltocht.nl). Dit om de doorloop van de wandelaars bij de start bij het Infocentrum Nienoord in Leek zo goed en veilig mogelijk te houden. Op de site is verder alle informatie over deelname aan de 15e Leekstermeer Wandeltocht te vinden. Uit het aantal inschrijvingen blijkt dat dit gelukkig bij veel mensen al wel bekend is. Als organisatie kijken we erg naar de dag uit!’