2016, het jaar van de vluchteling

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

 

Hebt u het gemerkt? 2016 is uitgeroepen tot het Jaar van de Vluchteling. In Noordenveld. Zo heeft de gemeenteraad vorige maand besloten. In meerderheid. En het was gelijk te merken. Tenminste als u bij de Nieuwjaarsreceptie bent geweest. Ook in de andere media is het al aangestipt. In de Nieuwjaarsrede besteedde burgemeester Klaas Smid er veel aandacht aan. En hij liet het niet bij woorden. Direct draafden fraaie dames, gestoken in exotische klederdrachten uit verre oorden op. Iedereen, die het wou mocht lekkere snacks uit het land van herkomst tot zich nemen. Voor zover ik het kon zien, was dat vrijwel iedereen. Ik ook. Het smaakte. Daarna was er een koor van Syrische vluchtelingen, dames en heren… de dames allemaal zonder hoofddoekje, die liederen ten gehore brachten. Helaas werden er nogal wat nieuwjaarswensen doorheen gegeven, zodat de bijzondere Syrische zang niet helemaal doordrong. Een hele goede zaak van het gemeentebestuur, om de nieuwjaarsreceptie aan te grijpen voor dit thema. Getuigt van durf. Je wordt er bij een behoorlijk deel van de bevolking niet populair mee… Er wordt door deze mensen ongevraagd vaak een boel drek over deze nieuwe Nederlanders uitgestort. Klaas Smid was zich daar ook van bewust… hij had het over toon en woordkeus, die hem zorgen baren. Die was ronduit ongenuanceerd. Het gaat daarbij niet over feiten maar over wat er gesuggereerd word. Daarvoor hoef je niet naar ons parlement te luisteren. Luister maar om je heen of op de sociale media…
Men spreekt over gelukzoekers en dat zijn de vluchtelingen dan bijna allemaal. Dat terwijl de oorlog overal van je beeld afspat. Als ook de bootvluchtelingen, waarbij de bootjes zo slecht en vol zijn, dat je geluk hebt als je de overkant haalt… dan moet je ook nog door de Balkan. Grenzen zijn daar in rap tempo dichtgespijkerd. Door de plaatselijke roverhoofdmannen. Vluchten kan daar haast niet meer. Over grenzen gesproken. Menigeen heeft het over het ook dichtspijkeren van onze eigen grenzen. Dan houdt de wereld weer op bij Nieuweschans… De ellende slaat ook als een boemerang terug. We kunnen ons eigen land niet meer uit. En dat doen we zo graag. We zoeken zelf ook ons geluk in exotische oorden. Die mensen daar zitten wel op ons te wachten. Daar gaan we heel optimistisch vanuit. Jaja. We zijn zelf een reislustig volkje die het geluk graag over de grens zoekt. Ook als emigrant. Daar staan we om bekend. We doen graag zelf wat we anderen misgunnen. Dat we zelf in een grijs verleden huis gehouden hebben tegen de oorspronkelijke bevolking in Amerika, waar de Indianen leefden of Indonesie, waar de Rampokkers huishielden, zoals we ze graag noemden. Dat vergeten de zich ware Vaderlanders voelende tegenstanders van vluchtelingen… ook worden er bedragen rondgestrooid, die bedoelt zijn om het lekkere luxe leventje van deze vluchtelingen te illustreren. Onzin. De meeste leven in armoede. Als je nog geen status hebt, mag je niet werken. Ben je afhankelijk van een schaarse bedeling. Ik kan het weten. Ik zoek ze op. Wat er nu nog bij is gekomen dat is die afschuwelijke verkrachting van vrouwen in Keulen. Wie de daders waren is niet of nog nauwelijks bekend. Naargeestige types waren er als de kippen bij om met de vinger naar vluchtelingen te wijzen. Om je dood te schamen. Zo werd er haast gejuicht om deze ellende, die sommige mensen haast een gat in de lucht deed springen. Geert Wilders steeg gelijk virtueel tot 41 zetels. Kan "leuk"worden als die man Minister President wordt en vervolgens door een onafhankelijke rechter achter de tralies wordt gezet, wegens overtreding van artikel 1 van de grondwet. Vanwege zijn Marokkanen-uitspraak. De kern van de zaak. In dit soort gesprekken ontbreekt de nuance. Klaas Smid zei het al. De generalisatie overheerst. Het is makkelijk als er iemand over de schreef gaat direct het ras, de huidskleur of het land van herkomst er bij te halen. Zo simpel ligt het niet. Wie kent uit eigen omgeving geen mensen, die over de schreef gingen. Ook al hebben ze de Nederlandse Nationaliteit.
Nee in deze sfeer is het dapper, dat het gemeentebestuur van Noordenveld het thema Vluchteling op de agenda heeft gezet. Dat het mag leiden tot meer begrip en inzicht over de vluchteling en zijn cultuur. Dat hij een welkome kans krijgt kennis te maken met de goede kant van Noordenveld. Dat hij zin krijgt door inburgering zijn dankbaarheid te tonen. Hij en zij zullen niets liever willen. Kom op Noordenvelders. Laat Uw hart spreken. Niet Uw chagrijn…