250-ste aansluiting alarmering mijlpaal

NOORDENVELD – ‘Dat is een hele mooie bos bloemen,’ zei mevrouw Stuut uit Nieuw Roden. ‘Het had echt niet gemoeten, maar ik ben er wel blij mee.’ Zij werd hiermee verrast door twee leden van de werkgroep alarmering in Noordenveld. Voorzitter Haijo Wit en Henk Bouman, die als technische man verbonden is aan de werkgroep,  gaven haar de bos bloemen (foto).

Haijo Wit gaf aan dat het voor de vrijwilligerswerkgroep een mooi getal is om even bij stil te staan. ‘Deze 250-ste aansluiting betekent voor ons een mijlpaal. In geheel Noordenveld sluiten we, met onze 14 leden tellende werkgroep, alarmeringstoestellen bij ouderen aan. Dat doen we al vanaf de jaren ’90. Zaten we voorheen bij de drie lokale welzijnsinstellingen. Na de gemeentelijke herindeling en het ontstaan van Welzijn in Noordenveld, hebben we onze krachten verenigd en dat pakt goed uit. Natuurlijk blijven we lokaal werken. Zo komen onze vrijwilligers uit Roden, Norg, Een en Peize. Ook de intake van de klanten doen we zelf.  WiN zorgt voor beroepsmatige ondersteuning en doet onze administratie,’ laat hij tevreden weten.

Henk Bouman heeft de 250-ste aansluiting bij mevrouw Stuut verricht. ‘De vrijwilligers die de techniek doen komen in actie nadat de administratieve intake is gedaan. Soms is het een heel gepuzzel om de aansluiting te doen, maar meestal verloopt het vlekkeloos. We kunnen aansluiten bij vaste toestellen en ook bij een modem. Iedereen kan wat dat betreft een beroep op ons doen. We maken altijd even een proefalarm, zodat de klant weet dat het toestel werkt. We hebben in de werkgroep 6 technische mannen die de aansluitingen doen. Er zijn 4 vrijwilligsters die de intake verzorgen. We doen dit op deze wijze om zo de kosten voor de klanten laag te houden. Op die manier is alarmering voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen met een smalle beurs en in kwetsbare posities. Dat vinden we met z’n  allen erg belangrijk.’

Wie een alarmeringstoestel via Welzijn in Noordenveld heeft aangesloten, krijgt via een druk op de hals- of polszender direct contact met de meldcentrale in Beilen. Daar wordt 7 dagen per week en 24 uur per dag de telefoon opgenomen. Via een spreekluisterverbinding kan er met de dienstdoende verpleegkundige worden gesproken. Die belt daarna 1 of 2 contactpersonen die dicht bij de klant in de buurt wonen. Op die wijze is hulp snel geregeld. Wordt er door de contactpersonen niet opgenomen dan is er altijd professionele achterwacht van een zorginstelling die dan actie onderneemt. Bij WiN is De Buurtzuster achterwacht. Wordt er zorg verleent door een andere zorgorganisatie, dan zal die als achterwacht fungeren. De kosten voor een klant in Noordenveld bedragen € 12 per maand.

‘En dat is beslist niet duur,’ zegt Haijo Wit. ‘Daar zijn we eigenlijk best wel een beetje trots op. De samenwerking binnen het vrijwilligersteam, WiN en De Buurtzuster verloopt goed. Alarmering hoeft niet alleen aangesloten te worden indien er een zorgvraag is. Ook sociale veiligheid, voor een oudere met bijvoorbeeld weinig sociale contacten of voor iemand die wat afgelegen woont, kan een alarmtoestel uitkomst bieden.’

Wie meer informatie wil kan even bellen met WiN 050 3176500.