De Man met de hamer

    Naam: Johan Hummel

    Functie: Voorzitter Zakenkring Roden

    “Sedert januari van  dit jaar ben ik voorzitter van de Zakenkring Roden, als opvolger van ‘stille kracht’ Jan Spandaw die me voortreffelijk heeft ingewerkt. Het hele Zakenkringbestuur is overigens een hechte club. Ik ben 60 jaar, ben geboren in Noord Groningen, maar mijn vrouw komt uit Leek. Ik ben Register Belastingconsulent met een groot netwerk in vooral het midden- en kleinbedrijf in deze regio. Ons bedrijf is in Roden gevestigd, waar ik lange tijd heb gewoond; sedert kort wonen we in Peize. Als bestuurder heb ik onder meer ervaring bij de Wereldwinkel in Roden. De Zakenkring is met zijn publieksacties vooral gericht op de winkeliers, maar we zijn een belangenvereniging voor de hele middenstand. Onze contacten met het gemeentebestuur en andere belangenorganisaties ervaar ik meteen al als uitstekend. We hebben regelmatig bestuursvergaderingen waarin we steeds weer streven naar een optimaal resultaat. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen maar Roden heeft echt een uniek en compact winkelgebied. De renovatie van de Albertsbaan, die nu eindelijk is ingezet, zal het imago van ‘gezellig winkelen’ – met andere acties – alleen maar versterken. Belangrijk vind ik, dat de Zakenkring zich daarbij steeds goed profileert, een duidelijke visie heeft en doelgericht streeft naar mogelijkheden om het winkelend publiek te bereiken en te gerieven. We kunnen in dat opzicht alleen al veel voor elkaar betekenen. Samenwerking met organisaties als Volksvermaken is daarbij noodzakelijk, maar dat zit wel goed. De functie van voorzitter kost me toch zeker wel één dag in de week, ik wil het goed doen en me er helemaal voor inzetten. Er is nog veel werk aan de winkel, zoals de Centrumvisie waar we met de gemeente en andere belanghebbenden druk mee bezig zijn. Nee, daar loop ik niet op vooruit. Als het hele plan van aanpak is afgerond, zullen we met elkaar daar uitgebreid op terug komen. ‘Samen meer bereiken’ is de slogan waarmee we als Zakenkring Roden als uniek winkelcentrum op de kaart willen zetten. Want Roden verder uitbouwen naar de plaats, waar het gezellig wonen, werken en vooral ook winkelen is, zie ik als onze voornaamste opgave.”