30 januari: hét moment voor uw mening

Gemeente organiseert ‘denk mee café’

RODEN – De gemeente Noordenveld organiseert op dinsdag 30 januari een ‘denk mee café’ in Snow&Co te Roden. Voor de inwoners van Roden en omstreken, is dat hét moment om hun mening te laten horen over de aanstaande centrumontwikkeling in Roden. Een interessante ontwikkeling, waarbij de mening van de inwoners op prijs wordt gesteld en ter harte wordt genomen. De gemeente roept haar inwoners dan ook op om aanwezig te zijn bij het ‘denk mee café’, zodat eenieder gehoord wordt en zijn of haar stem kan laten gelden. ‘De inwoners kunnen hun prioriteiten aangeven: hoe zouden zij het beschikbare geld besteden en wat is voor hun het belangrijkst?’, zegt Mirjan Postma, communicatiemedewerkster van de gemeente Noordenveld. ‘Het plan is niet alleen voor de gemeente, het is voor al haar bewoners.’ Meepraten is dan ook van groot belang.
Bert Jan Bodewes, projectleider van het visievormende deel van de centrumontwikkeling, licht de ontwikkeling van het dorp Roden nader toe. ‘Roden is door de jaren heen ontzettend veranderd. Vroeger was het een marktplaats te midden van de Onlanden. Hier kon men, met droge voeten, handel drijven. Dat is inmiddels natuurlijk al lang verleden tijd. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, kwam de ontwikkeling van industrie en bedrijventerreinen op gang en veranderde het centrum van Roden in een echt winkelcentrum. Grote supermarkten vestigden zich hier en Roden werd een dorp waar het winkelend publiek hun hart kon ophalen. Tegenwoordig vraagt het winkelende publiek meer van een dorp of stad. Namelijk beleving. Mensen die nu eropuit trekken, willen iets meemaken en vinden beleving minstens zo belangrijk als het aanbod van een bepaalde plek.’
Daarnaast staat Roden onder druk. Enige leegstand in het centrum, de ontwikkeling van het naburig gelegen Leek en het wegtrekken van bedrijven naar Assen en Groningen zorgt hiervoor. En dat terwijl Roden een groot potentieel heeft, vindt Bodewes. ‘De ligging van Roden is strategisch erg goed. Tussen de driehoek Drachten, Groningen en Assen, is dit een prachtige plek en een plek met grote kansen. Het valt dan ook te prijzen dat het college van burgemeester en wethouders nu de schouders eronder wil zetten, om het centrum aan te pakken.’ Bij de aanpak van het centrum, kijken de betrokkenen hoe de plannen rijmen met de eerder vastgestelde omgevingsvisie. Die is namelijk leidend. ‘Vanuit die visie, kijken we wat mogelijk is en wat de kernwaarden moeten zijn van het centrumontwikkelingsplan’, zegt Bodewes. Daarnaast schakelde de gemeente de hulp in van studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en nam het in totaal 740 enquêtes af bij omwonenden. Cruciaal om draagvlak voor het plan te creëren.
Een ander deel, is de visualisatie van het plan. ‘Er zijn best veel mensen die niet echt een beeld hebben van de centrumontwikkeling. Hoe komt dat er dan uit te zien? Ze kunnen zich er maar weinig bij voorstellen. Dat is ook vrij logisch natuurlijk. Er zijn veel inwoners die zeggen: waarom moet er iets veranderd worden? Het is toch prima zo. Ook een begrijpelijke opmerking. We merken echter, door mensen te laten zien hoe het kan zijn en wat er allemaal mogelijk is, dat mensen hier opeens wél een gevoel bij krijgen. Dat is ook een doel van de bijeenkomst op 30 januari bij Snow&Co: dat mensen zien wat er mogelijk is en meedenken over de nieuwe centrumontwikkeling’, zegt Bodewes. En mogelijkheden zijn er genoeg. Denk daarbij aan de aanpak van het busstation in Roden. ‘Daar kom je Roden binnen, maar het nodigt niet per se uit. Je zou kunnen overwegen om hier een mooie brink van te maken, waar een busstation en een fraai straatbeeld elkaar ontmoeten’, oppert Bodewes. Of neem nu het gemeentehuis. Hij vindt dat  de uitstraling van zowel het oude als het nieuwe gemeentehuis, te wensen over laat. ‘Als buitenstaander zou je hier zo langsrijden en niet eens in de gaten hebben dat dit het gemeentehuis is. Het straalt te weinig uit. Daarom wordt er in de centrumvisie ook gehamerd op het feit dat het centrum weer ‘meer centrum’ moet worden’, vervolgt hij. Daarnaast vindt hij dat Roden zich meer moet profileren als plaats. Vooral online valt er nog veel te winnen. ‘Voor de ondernemer en het dorp is het belangrijk dat je online vindbaar bent. Momenteel is dat niet voldoende. Je moet kijken hoe je je online beter kunt profileren.’
De centrumontwikkeling heeft niet alleen te maken met de stenen en de ‘hardware’, zoals Bodewes en Postma het noemen. Het heeft ook te maken met de toegankelijkheid voor mindervaliden. ‘Mindervaliden moeten in Roden goed terecht kunnen. Vaak zie je dat er aan het eind van een plan wordt gekeken naar toegankelijkheid van mindervaliden, terwijl je ook zou kunnen zeggen: maak dit juist een doelgroep. Zorg dat je zo’n fijn winkelcentrum hebt, dat mindervaliden uit de regio allemaal naar Roden komen’, zegt Bodewes. De gemeente kijkt dus niet alleen naar de hardware, maar ook naar de software. Oftewel: het menselijke aspect van het plan.
Daarom is het van essentieel belang, dat de inwoners van Roden en omstreken mee gaan denken over de ontwikkeling van het centrum. ‘We willen een dorp zijn dat werkgelegenheid biedt, waar het plezierig wonen is en wat als ‘poort van Drenthe’ dient’, zegt Bodewes. Een bruisend dorp, dat is het doel. En om dat te bereiken, is het belangrijk dat men hier zijn mening over laat horen. Er zijn al een aantal plannen geopperd, waarover na kan worden gedacht. Op de foto’s bij dit artikel, ziet u bijvoorbeeld de huidige situatie van de kruising Wilhelminastraat/Kanaalstraat (vanaf de rotonde bezien) en hoe diezelfde situatie er eventueel uit kan komen te zien. Dit is slechts één van de voorbeelden die worden aangedragen. Tijdens het ‘denk mee café’ kunnen inwoners hun eigen ideeën aandragen en hun prioriteiten aangeven.
Dat kan dus allemaal op 30 januari, vanaf 19:30 uur in Snow&Co te Roden. Iedereen is van harte welkom aan de Gedempte Haven 7. De gemeente hoopt op een mooie opkomst. Immers: ontwikkelen, doe je samen.