4 mei herdenking in Een in de Protestantse Kerk De Edenhof

EEN – Ook dit jaar worden in Een op 4 mei de gevallenen herdacht. De herdenking is wisselend vanuit het dorpshuis en de Protestantse Kerk De Edenhof aan de Hoofdstraat. Omdat de verbouw van het dorpshuis nog niet is afgerond is de bijeenkomst ook dit jaar in de Protestantse Kerk. De organisatie berust bij de Vereniging voor Plaatselijk Belang en de beide kerken. Verder werken kinderen van de beide basisscholen mee en ook de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin luistert de herdenking op.

De bijeenkomst begint om 19.15 uur in De Edenhof, de Protestantse Kerk aan de Hoofdstraat. Jan Kemkers, bestuurslid van Plaatselijk Belang, heet dan de aanwezigen uit naam van de organisatoren welkom. Voor elk slachtoffer uit Een wordt dan een kaars ontstoken. Namens het gemeentebestuur spreekt wethouder Reint-Jan Auwema en het woord wordt ook gevoerd door Jan-Peter Kroes namens de beide kerken. Tammo Oldenhuis bespeelt het orgel.

Om 19.50 uur wandelt men in stilte naar het monument op de begraafplaats aan de Vennootsweg. Daar speelt De Bazuin. Om 20.00 uur wordt de Last Post geblazen waarna het twee minuten stil is. Aansluitend speelt De Bazuin het volkslied. Daarna worden er bloemen gelegd. Na afloop is er gelegenheid voor een kop koffie in De Edenhof.