‘Dit wordt een mooie en uitdagende raadsperiode’

Harm Holman kijkt met vertrouwen naar de komende vier jaar

NOORDENVELD – Tot en met woensdag 6 juni hebben inwoners van de gemeente Noordenveld de mogelijkheid om zowel het raads- als coalitieakkoord in te zien. Daarbij kunnen zij eveneens reacties achterlaten en eventuele tips of opmerkingen plaatsen. Harm Holman, raadslid van het CDA Noordenveld, is enthousiast over de akkoorden en licht de inhoud alvast toe.

Neem nu de centrumvisie. In Roden moet het centrum op de schop, maar wat staat er op de planning bij de andere dorpen in Noordenveld? Holman: ‘We hebben een prachtige Albertsbaan in Roden gekregen. Dat heeft lang geduurd en het was moeilijk om daar vier ton  voor te vinden. We willen nu ingrijpend vernieuwen, te beginnen met de Heerestraat, Wilhelminastraat en zo richting de Brink. Daar is 1,5 miljoen euro voor beschikbaar. De aankomende jaren willen we de vernieuwing realiseren. Het centrum zal opvallend mooi worden en de aantrekkelijkheid van Roden als winkel- en belevingsdorp zal aanmerkelijk toenemen. Ook in Norg en Peize willen we in hun centrumfunctie investeren. Aan Nieuw-Roden zijn we verplicht nu eindelijk eens te zorgen dat er iets gaat gebeuren met de lege plek in het centrum en zo nodig daar ook in te investeren.’ Er mag dan 1,5 miljoen beschikbaar zijn voor de centrumontwikkeling van Roden, Holman verwacht dat er substantieel meer geld bij zal komen. ‘Ik verwacht dat we wel richting de vijf miljoen gaan, als het aankomt om de centrumontwikkeling.’

Het CDA-raadslid kijkt geïnteresseerd naar de ontwikkeling op het gebied van woningbouw. Daarbij meent hij dat de woningbouw in Noordenveld ‘relatief op slot zit’, maar prijst hij het werk van verantwoordelijk wethouder Henk Kosters. ‘Wethouder Henk Kosters heeft deze impasse  doorbroken en mede dankzij hem komt de beschikbaarheid van kavels gelukkig weer op gang. De inschatting zoals die er nu ligt voor de komende acht jaar is dat we 700 à 800 woningen nodig hebben. We hebben afgesproken dat er een plan komt dat aangeeft waar de komende acht jaar woningbouw – in alle mogelijke varianten – gaat plaats vinden op grond van  een ordelijke, rationele discussie. Bouwen naar behoefte en uiteraard indien mogelijk inbreiden. We willen  ook sterk inzetten op woningen voor jonge gezinnen met kinderen. Peize-Zuid is in ontwikkeling. De voormalige camping De Beukenhof lijkt ons een ideale locatie voor jonge gezinnen. Dit is in onderzoek. De Boskamplocatie met ruim vijftig woningen komt dit jaar nog beschikbaar. En in Oosterveld komen binnenkort meer dan zeventig kavels beschikbaar: eindelijk!  De politiek mag het zich aantrekken dat dit allemaal zo lang heeft geduurd en is getraineerd. Dit heeft de gemeente Noordenveld veel geld gekost door onder andere renteverlies, extra onderzoeken en procedures.’

Het nieuwe college gaat flink investeren in sport. Een goede ontwikkeling, zo vindt Holman. ‘Het is steeds moeilijker om een sportvereniging draaiende te houden, deze financieel rond te krijgen en genoeg vrijwilligers te werven. We weten dat het aantal kinderen afneemt en we veel verouderde accommodaties hebben. Bovendien is nog weinig geïnvesteerd in kunstgras. Hoe komen we tot moderne sportaccommodaties die betaalbaar, eigentijds en vooral ook duurzaam zijn? In het coalitie programma staat dat we hier substantieel geld voor over hebben, we zijn bereid daar fors in te investeren. Het idee is om sportverenigingen te stimuleren meer te gaan samenwerken en wellicht tot clustering te komen. Sportverenigingen spelen hier zelf een belangrijke rol in. Kunnen zij naar de toekomst kijken en over de eigen schaduw heen springen? Hoe ziet sport er over tien jaar uit en hoe richten we de nieuwe situatie in? Dát is de vraag’, meent hij.

Het nieuwe college gaat zich hard maken voor de ‘toename van klantvriendelijkheid’. Oftewel: de inwoner moeten meer worden betrokken in plannen van de gemeente. Als ras-CDA’er is Holman hier blij mee. Daarbij kijkt hij voornamelijk naar meer betrokkenheid van inwoners op het gebied van Ruimtelijke Ordening. ‘Wij vinden dat de beïnvloeding door  de stedenbouwkundige bij de gemeente en de juridische toetsing nu plaats vindt op een manier die aanpassing verdient: eerst overleg van de inwoner met welstand en dan pas juridische en stedenbouwkundige toetsing door de afdeling. Wij zijn sinds jaren al voorstander van meer ruimte voor wensen, voor creatieve afwijkingen van bestemmingsplan en voor eigentijdse architectuur’, zegt hij.
Begin juli zal de gemeenteraad de plannen definitief vaststellen. Tot en met 6 juni liggen de akkoorden in de verschillende dorpshuizen en bibliotheken in Noordenveld, zodat inwoners hier hun reactie op kunnen geven.

Waar komt het geld vandaan?
Allemaal leuk en aardig, die plannen van het nieuwe college. Maar waar komt het geld eigenlijk vandaan? Ook daar heeft Holman een antwoord op:De periode van crises, geen geld en tekorten ligt gelukkig achter ons. We hebben de exploitatie op orde en er is daadwerkelijk weer geld om te investeren. Afgelopen winter liet ik me een keer ontvallen dat geld geen probleem is en dat we tien miljoen kunnen investeren. Ongeloof en hoongelach viel mij ten deel. Ja, inderdaad  is nu de conclusie dat we tien miljoen kunnen investeren en ik schat in dat dat gaat gebeuren. Eenmalig geld dat beschikbaar is voor investeringen en wat ons betreft zeker niet bedoeld om de gaten in de exploitatie te dichten. Vorig jaar hadden we een positief resultaat van een paar miljoen en bij de reserve van het grondbedrijf kunnen een paar miljoen vrijvallen. De schuld van de gemeente is op redelijk niveau gebracht en volgens mij  zou het verantwoord zijn om de helft van de geplande aflossing voor de komende vier jaren te gebruiken om te investeren. In de balans zit zeker vijf miljoen ruimte.  De uitdaging daarbij is om goede projecten te ontwikkelen die Noordenveld vooruit helpen. De voorgenomen nieuwbouw van vier scholen is hier een voorbeeld van. Tegelijk hebben we afgesproken dat de vijf miljoen die nog beschikbaar is voor zorg ook alleen wordt besteed aan de zorg. De WMO hebben we goed voor elkaar en daar is geld voor beschikbaar. De reserve die er is, gaat dus niet gebruikt worden voor andere zaken.’