‘6 Uur en 13 minuten vanaf Parijs’

Politiek Leek

LEEK – Het is na middernacht. Het stormt om huis en de regen slaat kletterend tegen het slaapkamerraam. Code oranje, binnen is het veilig, maar buiten is het hondenweer. In gedachten denk ik aan de vluchtelingen die vanuit Leek zijn verhuisd naar het tentenkamp Heumensoord. Hoe zou het daar gaan. Eerder op de avond is de opvanglocatie in Zaandam voor vluchtelingen al ontruimd. De tenten zijn waarschijnlijk niet bestand tegen de storm. Hoewel het laat is toch maar een appje naar Heumensoord met de vraag hoe het gaat en of de tent stevig staat. Het antwoord kwam snel. Het ging niet zo best. De tent, ‘swingde’ en er was angst dat het niet goed kwam. Daar lig je in een slaapzak in een tent ver van je geboorteland. Gelukkig wel onderdak, bed, bad en brood en dan vinden sommigen, ‘moet je beslist niet zeuren’. Gelukkig denken we niet allemaal gelijk. De volgende morgen was de storm gaan liggen en scheen de zon. Even rust. Hoewel, in Parijs woedt de storm terwijl ik dit schrijf nog steeds op een heel andere wijze. Een stel geradicaliseerde idioten gunnen de ‘stad van de liefde’ en de rest van de wereld het licht niet in de ogen. Omdat ik zelf, door gezondheidsproblemen de Leekster Politiek even een weekje op afstand moet volgen, bedrijf ik politiek vanuit huis. Tijdens het typen kan er eventueel een telefoontje komen met de mededeling dat ik, tijdens de raadsvergadering toch even moet komen om mee te stemmen, na indiening van het een of ander. Twee avonden eerder, op 643,5 km afstand en 6 uur en 13 minuten rijden vanaf Parijs werd in het Hervormd Verenigingsgebouw in Zevenhuizen een informatiebijeenkomst gehouden over nieuwbouw in Zevenhuizen Oost. Ongeveer150 belangstellenden waren afgekomen om te luisteren naar de bouw- en woonmogelijkheden in de geplande woonwijk achter Hoofddiep en Kokswijk. Uitgenodigd waren hen die eerder via een inschrijfformulier belangstelling hadden getoond en natuurlijk allen die plannen dan wel ideeën hebben voor een toekomst in het dorp. Natuurlijk is de grondprijs wel het belangrijkste waarmee rekening moet worden gehouden. Deze prijzen exclusief BTW werden dan ook bekend gemaakt. Vrijstaande kavels 160 euro per m2 voor de eerste 550 m2 en kavels 2 onder 1 kap 130 euro per m2 voor de eerste 260 m2. Op dit moment bleken er 57 geïnteresseerden te zijn. Niet alleen Zevenhuister ouderen maar ook jongeren blijven graag wonen in hun geboorteplaats en waren zeer content over de voorlichting die werd gegeven. De bedoeling is om in 2017 te starten met het bouwrijp maken van een gedeelte van Zevenhuizen Oost. Daarna volgt de bouw van 14 woningen. 5 Vrijstaand, 5 rijtjeswoningen en 4 twee- onder- één kap. Zijn ze in Zevenhuizen tevreden over bouwplannen, omwonenden ter hoogte van een vernieuwde overdekte hangplek op de hoek Lindensteinlaan-Nijenoertweg, zijn het helemaal niet. Zat zijn ze van lawaai, vernielingen en afval. In een brief werd de raad op de hoogte gebracht van hun grieven. De buurt maakt bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bouwwerk ten bate van een hangplek. Dit o.a. omdat er op de huidige hangplek al tijden worden gedeald en verder houden gierende autobanden avonds laat ieder uit de slaap. Aangeschoten door drank en drugs zou, zoals in de brief staat vermeld’ niemand tot een redelijk gesprek in staat zijn. ’s Morgens rest er veel afval, waaronder glasscherven. Volgens de buurt zou de oplossing zijn om de jeugd naar het naburige jongerencentrum te verwijzen. Ongetwijfeld komt er een vervolg. Om elf uur ’s avonds kreeg ik bericht van beide fractiegenoten ‘raad is goed verlopen, ga maar rustig slapen en beterschap’. ‘Welterusten’. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.