Anne van der Sluis


De Voorjaarsmarkt Zuidlaren op 10 april 2019 is de eerste paardenmarkt van het jaar in Noord-Nederland. In 2018 werden 169 dieren aangevoerd. Direct inschrijven Zuidlaarder voorjaarsmarkt 10 april 2019 

De Zuidlaarder paardenmarkt wordt gehouden op de Brink tussen de Marktstraat en de Brink Z.Z. en begint om 6.00 uur en is rond 12.00 uur afgelopen. In de loop van de nacht en vroeg in de morgen start de aanvoer. De ingang van de paardenmarkt aan de Marktstraat gaat om 5.00 uur open. Bij de ingang worden alle dieren door een dierenarts gekeurd en na betaling van het marktgeld  (€ 2,00) kunnen de dieren het marktterrein op. 

Op het marktterrein lopen stewards rond die toezien op het dierenwelzijn. Voor de dieren is op het marktterrein water aanwezig waarmee de eigenaren de dieren water kunnen geven. (emmers zijn aanwezig). Ook ligt er voldoende hooi bij de balies.Tevens is op het marktterrein ruimte om de paarden te monsteren (te tonen aan de potentiële kopers). Om 12.00 uur moet de handel worden gestaakt en om 13.00 uur moeten de dieren van het terrein af zijn.

Op de Voorjaarsmarkt Zuidlaren kunnen geen exportpapieren ter plaatse worden aangevraagd. In overleg met een nabijgelegen handelsstal kan dit (tegen betaling) worden geregeld.

Tijdens de Zuidlaarder Voorjaarsmarkt worden er niet alleen paarden verhandeld, maar er is ook een warenmarkt. Naast de reguliere marktkramen staan er ook kramen met (vaste) planten en struiken op de Zuidlaarder Voorjaarsmarkt. De warenmarkt begint om 8.00 uur en is rond 17.00 uur afgelopen.

uis

Voorzitter Kunstbedrijven Westerkwartier

WESTERKWARTIER – “Per januari ben ik de voorzitter van de coöperatieve vereniging muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier (KBWK). Begin dit jaar heb ik die rol overgenomen van Annelies Hasper. Hoe ik hier terecht ben gekomen? Nou, ik woon in de regio (Eastermar red.), heb jarenlang in de kunst- en muzieksector gewerkt en ken coördinator Roelf Postma uit het vak. We raakten aan de praat en van het ‘’en kwam het ander.

Ik ben onder meer directeur geweest van het Centrum voor de Kunsten a7, heb bij Keunstwark gewerkt en ben koperdocent. Eigenlijk is de lijst nog veel langer, waaronder ook bestuursfuncties bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân en MT-lid van de toenmalige Muziekpedagogische Academie in Leeuwarden. En nog altijd ben ik –ondanks dat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt- actief. Aan stoppen denk ik ook nog niet, het is nog veel te leuk!

Naast het voorzitterschap van KBWK heb ik ook nog altijd een functie bij muziekschool Hunsingo in Bedum/Eemsmond. Het directeurschap heb ik achter mij gelaten, dat mag de jonge garde doen, maar helemaal losgelaten heb ik het nog niet. Daarnaast ben ik ook nog dirigent in Rottevalle en organisatieadviseur. Het is heerlijk om mee te helpen een culturele infrastructuur neer te zetten. Zeker na de herindelingen van zowel Het Hogeland als het Westerkwartier ligt daar een schitterende uitdaging.

Bouwen en verbinden vind ik sowieso belangrijk. Ik hoop dan ook dat de docenten van KBWK verder kijken dan hun eigen lokaal en les. Trek het Marheem in Marum en het Cultureel Centrum van Zuidhorn maar in en kijk of je mooie verbindingen kan leggen met de andere partijen die gebruik maken van deze faciliteiten.

Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk, vind ik. Verenigingen in het algemeen, en dus zeker ook muziekverenigingen en hafabra korpsen, zorgen voor verbinding in de maatschappij. Een hechte samenleving. Men treft elkaar bij de club en doet samen iets dat iedereen leuk vindt om te doen. Dat je als muziekschool daar een educatieve rol in kan vervullen is prachtig. Ik zie het als één van mijn taken om daar een flinke steen aan bij te dragen, om muziek en muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen. Dit zodat meer mensen –en kinderen- muziek gaan maken en hun talent ontdekken. Dat is zo belangrijk, dat mensen de kans krijgen om hun talent te ontdekken en daar ook iets mee te doen. Immers, is Arjen Robben ook niet ooit eens ontdekt bij een voetbalvereniging?”