’70 jaar Jan Kemkers… de eenvoud zelve’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Jan Kemkers wordt al weer 70 jaar… ik zal er zijn onder de vele genodigden op zaterdag 5 november. Er is ons om met Ollie B. Bommel te spreken “Een eenvoudige doch voedzame Maaltijd” in het vooruitzicht gesteld. Stamppot! Als dat niet eenvoudig is? Jan is die dag nog niet jarig, hij viert het dan omdat zijn Hongaarse kleinzoon geacht wordt naar school te gaan op Jan’s eigenlijke verjaardag. Jaja… in Hongarije zijn ze zeer streng voor nieuwe onderdanen… inburgeren, een opleiding krijgen… het wordt daar fanatiek aangepakt… Nee we zien Jan nog niet zo gauw zijn geluk in een ver land zoeken… Uitgezonderd wat vakanties is hij de gemeente Roden, later Noordenveld, altijd trouw gebleven. Voor dat voorecht heeft hij heel wat teruggegeven. Jan is een verenigingsmens… op met gebied van Sport, de Drentse Taal, de historie, het Volksvermaak, het scheidsrechterswezen. En nog veel veel meer. Overal heeft hij aan meegedaan. Vaak op een bestuurlijke positie. Tot op de dag van vandaag, want Jan vertoont nog geen sporen van slijtage. Zijn welluidende stem, waar beurtelings ABN alsook zijn vertrouwde dialect in door klinkt zal in menige zaal… zeker ook in de raadzaal te horen zijn. Lang is dat al het geval geweest. Beurtelinsg als gewoon raadslid, ook als wethouder dient hij de gemeente. Altijd onder de paraplu van Gemeentebelangen… zijn partij. Dat die momenteel de grootste is, is vooral ook Jans verdienste. In deze raadsperiode werd Jan dan wel op voorkeursstemmen gekozen, hij heeft zich voorgenomen vooral als een soort Raadscoach te functioneren. Hij beweegt vooral op de achtergrond. Ten eerste voor de partijraadsleden van Gemeentebelangen. Ook de rest kan er zijn voordeel mee doen. Want Jan is toegankelijk. Voor iedereen. Ook voor mij! Niet van Jans partij, maar toch staat Jans deur altijd voor mij open. De gegevens die we daar uitwisselen… daar heb ik vooral veel aan! Door Jan ben ik van veel zaken goed op de hoogte. Dat ik discreet met deze bron omspring, daar is Jan uiteraard zeer mee ingenomen! Ik zit ook altijd een tijdje bij de beraadslagingen van de fractie. Er word mij geen strobreed in de weg gelegd. Lees dit goed fracties van LGN en VVD. Omdat de beide wethouders van Gemeentebelangen, Auwema en Kosters daar ook vaak verantwoording afleggen is voor mij het zaak voorzichtig met die informatie om te gaan. Het zijn vaak uiterst boeiende vergaderingen, heel kundig geleid door het talent bij Gemeentebelangen, Ellen van der Haven. Geen wonder… die wordt goed ondersteund door de ervaren rot Jan Kemkers. Toch gaat het er soms hard om weg… Er tekenen zich voor de scherpe waarnemer duidelijk twee vleugels af. Een rechter, die vaak laat merken dat ze voor ondernemers opkomen… Geen wonder, dat ze het oog vaak richten op de fracties van VVD en LGN… de linkervleugel ondersteunen fanatiek het coalitieakkoord “Nei Naoberschap” en is tevreden met de PvdA als coalitiegenoot. De botsingen van deze vleugels, door mij als onafhankelijk waarnemer als fascinerend ervaren, blijven bij elkaar vooral door Jan’s tactvolle optreden… hij heeft zijn loyale houding mee. Zo eenvoudig is het…

Over eenvoud gesproken. Dat is Jan ten voeten uit. Van afkomst. Jan is de zoon van een bekende postbode. Als ik het goed heb diende zijn moeder in de jonge jaren in het bekende grote cafe Bolhuis vooraan aan de Paterswoldseweg in Groningen. Zij wist in dagboekvorm een aardig beeld te schetsen van oorlog en bevrijding in de kom van Roden! Jan hielp als jeugdige zijn vader vaak mee als postbode. Hij leerde er de dorpen… maar ook de mensen mee kennen. Lange tijd was Jan werkzaam als notarisklerk bij het grootste notariskantoor in Roden. Een verantwoordelijke positie, die met de nodige discretie samenhangt. Jan heeft ook vrienden, van het label zeer goede… mensen die hij bovendien bewonderd. Het zijn Oud burgemeester Hans van der Laan… Onder zijn hoede kon Jan als wethouder uitstekend functioneren. En Sjors van der Heide. De lezers weten dat ik die zelf al weer 72 jaar ken. Jan nog niet zolang… maar wel heel goed!
Zo nu en dan moet Jan ook opdraven bij de keurnoten. Meestal in Lieveren. Dat doet hem goed. Daar komt het rijke gevoel, dat hij heeft als gebruiker van die mooie Drentse taal goed tot zijn recht. Hij is niet voor niks schulte van het Huus van de Taol. Hoger kan haast niet. Of toch… zijn mederaadslid Anne Doornbos is Drost. Das een stapje hoger. Het schept ook een band. Beiden zijn toonaangevende figuren in deze raadsperiode… Of ze beiden slagen in hun missie: goede ervaren raadsleden opleveren voor de toekomst… (..) We zullen het zien.
Eerst viert Jan zijn 70ste verjaardag… met een eenvoudige maaltijd. Van een eenvoudige man. Maar er is nauwelijks een betere en boeiender spreker te vinden. Dat kan dus ook als je eenvoudig blijft!