Goed nieuws voor Nei-Roon: schop eindelijk in de grond

‘Hoop dat er een gemêleerd gezelschap komt te wonen’


NIEUW-RODEN – Afgelopen week ging het nieuwbouwproject van Woonborg in Nieuw-Roden officieel van start. Aan de Burgemeester Bloemersstraat en Madelief vervangt de woningcorporatie 36 gezinswoningen uit de 60-er jaren en vervangt ze door nieuwe Nul op de Meter gezinswoningen en levensloopbestendige woningen.
De keuze om de oude woningen niet te renoveren maar te vervangen door nieuwe gezinswoningen en deels levensloopbestendige woningen, werd samen met de bewoners gemaakt. Sloop en nieuwbouw gebeurt in twee fasen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste 24 nieuwe woningen in 2021 klaar, de overige 12 worden een jaar later opgeleverd.  Inmiddels zijn de eerste 24 woningen aan de Burgemeester Bloemersstraat gesloopt. In opdracht van Woonborg demonteerde sloopbedrijf Bork zoveel mogelijk onderdelen en zorgde ervoor dat materiaal gescheiden werd voor hergebruik. Na de bouwvak startte bouwbedrijf HuneBouw met de inrichting van het bouwterrein en de bekabeling.  Zodra de 24 woningen in 2021 opgeleverd zijn, keert 50 procent van de oorspronkelijke bewoners terug naar het oude adres, tot die tijd wonen ze tijdelijk ergens anders. De overige 50 procent koos ervoor om te verhuizen naar een ander huis. Zo verhuisde een aantal naar nieuwbouwwoningen van Woonborg aan Boskamp en Secretaris Buiteveldlaan in Roden.

Positief-kritisch

Dorpsbelangen Nieuw-Roden laat bij monde van voorzitter Piet Luursema weten blij te zijn met de nieuwbouw. ‘Natuurlijk zijn we dat, het is voor Nieuw-Roden belangrijk dat er weer gebouwd wordt’, stelt hij. Maar de dorpsbelangenvereniging blijft ook kritisch. ‘In het voortraject had ook voor een andere optie kunnen worden gekozen. Hierbij zouden er meer woningen worden gebouwd en zou er meer aandacht zijn voor groen.’

Dit alternatieve plan werd door Woonborg en de gemeente Noordenveld omarmt, zo zegt Luursema. Maar toch koos men voor een andere invulling. ‘Dat komt omdat Woonborg in hun systeem hanteren dat bewoners een belangrijke stem in het geheel hebben. Een meerderheid heeft toen besloten dat zij wilden dat de gesloopte huizen op een vergelijkbare manier herbouwd werden.’

Luursema respecteert de mening van de bewoners, maar stelt ook dat Woonborg en de gemeente misschien wel te veel hun oren lieten hangen naar de bewoners. ‘Ongeveer de helft van hen komt namelijk niet terug. Voor Woonborg en Noordenveld een gemiste kans.’

Volgens Luursema blijft er nu veel grond achter de woningen achter. ‘Er wordt gezocht naar invulling voor dit stuk grond. De vraag is hoe het in de tussentijd onderhouden wordt. In de eerste plannen zou de grond bebouwd worden, maar dat gaat dus niet door. Ik vind het vrij laks dat zowel Woonborg als de gemeente hun eigen plan als het ware hebben weggedrukt.’

Luursema besluit door te stellen dat hij vooral positief is dat er weer gebouwd wordt. ‘Dat is voor ons dorp heel goed. Ik hoop nu vooral dat de inwoners die er komen, een gemêleerd gezelschap gaan vormen.’