Gemeente Noordenveld vraagt begrip voor mensen die geen mondkapje kunnen dragen

NOORDENVELD – Vanaf 1 december is het in heel Nederland verplicht om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en is nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Noordenveld rekent erop dat iedereen die dat kan, zich aan deze verplichting gaat houden. Echter, voor mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of ziekte het mondkapje niet kunnen dragen, geldt de mondkapjesplicht niet. De gemeente Noordenveld wil begrip vragen voor deze mensen.

Wethouder Kirsten Ipema zegt hierover: “Noordenveld is een inclusieve gemeente én een dementievriendelijke gemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen aan het leven van alledag. Een bezoekje aan bijvoorbeeld de supermarkt, de kapper, de sportclub, een museum en een winkel horen hierbij, maar vanaf 1 december geldt de mondkapjesplicht. Een plicht die dus niet voor iedereen geldt en daarmee mogelijk tot ongemakkelijke situaties leidt. Hiervoor vraagt de gemeente Noordenveld aandacht en begrip. Niet iedere aandoening of beperking is immers zichtbaar.”

Uitzondering aantonen

Dit neemt echter niet weg dat bijvoorbeeld winkelpersoneel, medewerkers van politie en handhavers mensen die geen mondkapje dragen, kunnen vragen om aannemelijk te maken dat voor hen een uitzondering geldt. Dit kunnen zij doen door het tonen van bijvoorbeeld een medicijn of hulpmiddel, maar ook door het tonen van een verklaring van bijvoorbeeld de huisarts, specialist, zorgverlener of-organisatie.

Meer informatie

Meer informatie over de mondkapjesplicht en de uitzonderingen hierop is te vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes.