Aandacht voor hoogbegaafde leerlingen bij rsg de Borgen


GROOTEGAST/LEEK – Sinds september 2020 is rsg de Borgen aspirant begaafdheid profielschool. Begaafdheid profielscholen creëren een passende onderwijsomgeving voor hoogbegaafde leerlingen. Het plan is om leerlingen vanaf 10 jaar, die al door de basisschoolstof heen zijn, te ontvangen bij rsg de Borgen. De Woldborg en de Lindenborg gaan nauw samenwerken om dit programma aan te bieden. “Het is ontzettend mooi dat we hier nu mee bezig gaan”, vertelt Gert van Dijken, directeur van De Woldborg in Grootegast. “Voor ons als scholengemeenschap is dit ook behoorlijk vooruitstrevend”.

Een passende onderwijsomgeving wordt ook wel Onderwijs Op Maat (OOM) genoemd. Met OOM bieden scholen een inspirerende omgeving, waarbij ruimte is voor leerlingen om zichzelf te zijn, te kiezen, talenten te ontwikkelen en zelfstandiger te worden. Er is veel vraag naar zo’n passende leeromgeving. “We krijgen al regelmatig de vraag van ouders van kinderen of zij zich al aan kunnen melden”, vertelt Van Dijken. “Die vraag benadrukt voor ons ook wel het belang van onderwijs op maat”. rsg de Borgen wil verder kijken dan de IQ-grens van 130 en aandacht besteden aan de specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is namelijk een misvatting dat hoogbegaafde leerlingen altijd goed presteren en het zonder begeleiding wel redden. Een coachende mentor en docenten die de leerling goed kennen, zijn enorm belangrijk.

Het plan van de scholengemeenschap is om leerlingen vanaf 10 jaar, die door de basisschoolstof heen zijn, te ontvangen bij rsg de Borgen. De leerlingen volgen de onderbouw op de Woldborg en werken vervolgens in de bovenbouw op de Lindenborg naar het examen toe. “In onze nieuwe onderwijsomgeving staat maatwerk centraal. We laten de leerlingen per vakgebied werken op eigen niveau en in eigen tempo. Zo zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij besteden we veel aandacht aan plannen en reflecteren”, vertelt Daisy Smit, directeur bij de Lindenborg in Leek. “Om onze kennis en ervaring uit te wisselen met het primair- en voortgezet onderwijs in de regio, is rsg de Borgen aangesloten bij de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen”.

Om met het nieuwe project aan de slag te gaan, is een sterk team neergezet, onder andere bestaande uit Mirjam Veenema en Berry Landkroon. Zij worden hierbij ondersteund door Petra Spithost, die expert is op het gebied van hoogbegaafdheid. “Het is een mooie kans voor ons als school om door te groeien”, vertelt Veenema. “Daarnaast kunnen wij ook als docenten onze kennis verbreden”. Bij rsg de Borgen staan de leerlingen altijd centraal. Ook met dit initiatief wordt dat duidelijk. “Voor hoogbegaafde leerlingen is er niet altijd een plek wat dichterbij huis. Het is mooi dat ook zij bij ons de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen”, aldus Veenema.

Na de voorjaarsvakantie start een groepje van 8 hoogbegaafde leerlingen op De Woldborg in Grootegast. “Het is een soort van pilot die we willen gebruiken om uiteindelijk ons complete onderwijs daarop af te stemmen en in te richten”, vertelt Landkroon. “Het is nu iets bijzonders, maar straks ‘a way of life’. Na de zomervakantie starten we zelfs met een echte klas van vijftien scholieren. De leerlingen krijgen een vast aanspreekpunt en krijgen een eigen, vast lokaal. De leerlingen kunnen op hun eigen niveau werken. Als school leren wij hier ook van. Op dit moment geven wij op De Woldborg alleen op VMBO-niveau en havo-onderbouw les, maar nu wacht ons een ander soort uitdaging. We zijn al erg ver qua differentiatie en ondersteuning van leerlingen, maar deze pilot geeft ons de mogelijkheid hier nog veel verder in te groeien”.

Onderwijs Op Maat is op dit moment vol in ontwikkeling. Aanmelden is daarom nog niet mogelijk. Belangstellende ouders kunnen hun interesse al wel aangeven bij school door een mail te sturen naar hb-onderwijs@rsgdeborgen.nl. Zij worden dan op de hoogte gehouden over de voortgang van het project.