‘Aanpak HOV gaat ten koste van 47 parkeerplekken in Roden’

Gemeente Noordenveld nog lang niet uitgepuzzeld

RODEN – In het Wapen van Drenthe informeerde de gemeente Noordenveld afgelopen week inwoners en ondernemers over de plannen rondom het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarbij kwam aan het voetlicht dat Roden twee nieuwe voorrangskruisingen zal krijgen en dat er een significant aantal parkeerplekken dreigen te verdwijnen.
Rens Riechelman, projectleider van het HOV-project, vertelde aan de hand van een presentatie over de plannen van de gemeente. Allereerst zal de rotonde op het Julianaplein verdwijnen en plaatsmaken voor een voorrangskruispunt. Om Roden als verblijfsplaats aantrekkelijker te maken, zal daarnaast veel groen worden toegevoegd langs de druk wegen in het centrum van Roden. Aan de Kanaalstraat zal de asfalt en riolering moeten worden vervangen. Ook zal de weg vanaf de Albert Heijn richting het centrum van Roden, worden versmald. De weg zal dan zes meter breed worden. De 30 km-zone wordt een stukje verlengd. Die zal dan nog voor de Albert Heijn in moeten gaan.

Over de versmalling van de weg waren meerdere onduidelijkheden. Eén daarvan was de vraag of de veiligheid van de fietsers zo niet in het gedrang zou komen. ‘Het is nu al niet de meest veilige weg voor fietsers, hoe moet dat als de weg straks nog smaller is?’, vroeg één van de aanwezigen zich af. Daarbij merkte projectleider Riechelman op dat een versmalling automobilisten zou dwingen om zich aan de maximum snelheid van dertig kilometer per uur te houden. ‘Daarbij dwingen fietsers automobilisten ook om af te remmen.’ Riechelman gaf aan dat het attentieniveau wat betreft de 30 km-zone sowieso omhoog moet. Het idee vanuit de zaal om een drempel nog vóór de Albert Heijn aan te brengen, wordt meegenomen in de overwegingen.

Het kruispunt van de Kanaalstraat en Touwslager, gaat eveneens op de schop. Hier wordt een voorrangskruispunt gerealiseerd. Dat moet de kruising, die nu voor veel Roners een doorn in het oog is, een stuk veiliger maken. De aanpassing aan deze kruising zal er echter voor zorgen dat er vijftien parkeerplekken verdwijnen bij PKN Roden.

De belangrijkste aanpassing is die van het busstation. Hier moet een OV-hub verrijzen. Een plek waar reizigers tot rust kunnen komen. Met zitgelegenheden, veel groen en goede fietsvoorzieningen, hoopt de gemeente Noordenveld dit te creëren. Dat gaat wel ten koste van 32 parkeerplaatsen. Automobilisten die per OV verder willen reizen, zouden hun auto kunnen parkeren achter Scheer & Foppen.

Het verdwijnen van parkeerplaatsen is  een heikel punt voor ondernemers in Roden. Zo ziet de Rôner Apotheek parkeerplaatsen verdwijnen, die voor de klanten broodnodig zijn. ‘Mijn toko heeft die parkeerruime nodig’, liet eigenaar Kuipers weten. De Zakenkring was sceptisch over het verdwijnen van in totaal 47 parkeerplekken. ‘We verloren bij het vernieuwen van de Albertsbaan al zeventig parkeerplekken en nu komen daar 47 bij. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van het parkeeronderzoek’, sprak Bertjan Stadman. Kort geleden heeft de gemeente Noordenveld een parkeeronderzoek laten uitvoeren, waarvan binnenkort de resultaten bekend worden gemaakt. ‘Als blijkt dat er te weinig parkeerplaatsen overblijven, dan zullen we dat elders in het centrum oplossen’, sprak Riechelman.

Jelle van der Heide, die namens de gemeente de volledige centrumontwikkeling in goede banen moet leiden, probeerde de Zakenkring gerust te stellen. ‘We weten hoe belangrijk het parkeren is en we kijken goed naar de mogelijkheden’, sprak Van der Heide. ‘De zorgen over parkeren snap ik, maar zolang het onderzoek loopt, kun je er nog niets over zeggen.’ De Zakenkring reageerde wederom bij monde van Stadman, die zich afvroeg hoe de gemeente Noordenveld van Roden een regionaal koopcentrum wil maken, maar tegelijkertijd 47 parkeerplekken wil opofferen.

De avond leverde een aantal interessante vraagstukken op voor de gemeente, die de opmerkingen van de aanwezigen ter harte zal nemen. Haast is echter geboden. De gemeente Noordenveld wil de plannen nog in de tweede helft van 2018 afronden en in het eerste kwartaal van 2019 beginnen met bouwen. Eind 2019 wil ze het HOV-project af hebben. Wethouder Henk Kosters beschouwde de bijeenkomst als nuttig. ‘We moeten nu ook meters maken’, zei hij. ‘We lopen namelijk al enigszins achter op schema.’