Aanpassen oversteek Eenerstraat nog geen uitgemaakte zaak

NORG – Het aanpassen van de oversteek aan de Eenerstraat in norg is nog geen uitgemaakte zaak. Ondanks dat de gemeenteraad het college verzocht zo spoedig mogelijk met een noodoplossing te komen, lijkt de gemeente hier weinig voor te voelen. De Belangenvereniging Norg vroeg de gemeente Noordenveld om naar de in hun ogen ‘gevaarlijke oversteek’ te kijken.

Rubert Enter, verkeersdeskundige van de gemeente Noordenveld, zegt dat de gemeente de landelijke trend volgt waarbij fietsers voorrang hebben op een rotonde binnen de bebouwde kom. De Belangenvereniging bepleit echter dat de oversteek los ligt van de rotonde.

Al eerder dienden drie Norger raadsleden een motie in om zo snel mogelijk met een noodoplossing te komen. Dit werd gesteund door de gehele raad. De Fietsersbond deelt echter de mening van de gemeente Noordenveld om fietsers vooral overal voorrang te geven. De vekeersdeskundige van Noordenveld gaf het college mee de situatie vooral niet te wijzigen. Wel de positie van de bebording zou moeten wijzigen.

Raadslid De Wind geeft aan dat de kous hiermee nog niet af is. ‘We hebben gevraagd om een oplossing en dit is geen oplossing.’ Ook de Belangenvereniging kan zich niet vinden in het huidige standpunt van de gemeente. “Een volledig nieuwe oversteek ter hoogte van de bushaltes is op dit moment misschien wat ver gezocht, maar we verwachten wel vergaande maatregelen op de huidige locatie. We laten ons niet afschepen met het verplaatsen van drie borden, dat kan gewoon niet.’

Deze week wordt de huidige situatie nogmaals behandeld in de raad. Dan zal ook het definitieve advies van Enter naar voren komen.