‘Aanpassing bushalte is kapitaalsvernietiging’

Gemeentebelangen beslist over lot parkeerplaatsen bushalte

RODEN – Deze week neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over het busstation in Roden. Zoals de plannen nu voorliggen, gaan de 32 parkeerplaatsen bij het busstation verdwijnen. De Zakenkring Roden heeft een compromis van 14 parkeerplaatsen voorgesteld. De kans dat de gemeenteraad voor deze compromis gaat kiezen, lijkt niet al te groot. Inwoners van Roden maken zich dan ook grote zorgen over de verdwijning van parkeerplekken. ‘Door de parkeerplaatsen weg te halen, worden we weggestopt.’

Reacties op de mogelijke verdwijning van parkeerplaatsen, regenden binnen op de redactie van De Krant. De gemeenteraad lijkt namelijk voor een keuze te staan. Of ze gaan voor het plan van het college, waarbij het busstation – en daarmee de entree van Roden – een ‘kwaliteitsimpuls’ krijgen.  In dat geval gaan alle 32 parkeerplaatsen verloren. De raad kan ook kiezen voor een variant van de Zakenkring, waarbij 14 parkeerplaatsen blijven bestaan. Inwoners zijn duidelijk: het liefst zien zij zo min mogelijk parkeerplaatsen verdwijnen.

Zo pleit iemand in haar reactie dat het weghalen van de parkeerplekken ervoor zorgt dat bewoners van het nabijgelegen appartementencomplex worden ‘weggestopt’. ‘De oudere inwoners van deze appartementen krijgen vaak bezoek van thuiszorg of mantelzorgers. Zij parkeren vaak voor de deur, maar kunnen dat straks niet meer.’

Een bewoner van het nabijgelegen complex bepleit dat ook bewoners vaak gebruik maken van de parkeerplaatsen. ‘Wij hebben weliswaar een parkeerkelder onder het complex, maar dat is niet voor iedereen te betalen. Daarbij komt dat bezoekers en invaliden veel gebruik maken van de parkeerplaatsen bij de bushalte. Waar moeten zij straks heen?’ Dat antwoord werd al gegeven door het college zelf. Zij vermoedt dat er nog genoeg parkeerruimte overblijft op de Trambaan.

Andere inwoners noemen de aanpassingen van het busstation pure geldverspilling. Iets wat de VVD al eerder bepleitte. Fractievoorzitter Robert Meijer noemt het plan nog steeds ‘kapitaalsvernietiging’. ‘Zeker omdat de bushalte nog geen vijftien jaar geleden al op de schop is gegaan.’

Toch denkt hij dat de plannen van het college doorgang zullen gaan vinden. Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en D66 gaven al aan voorstander van het plan te zijn. Daarmee heeft het plan met vijftien voor en acht tegen een ruime meerderheid. Meijer denkt dat enkel bij Gemeentebelangen nog enige ruimte zit om het plan níet door te laten gaan. ‘Ik hoop dat dit gebeurt, maar ik vrees van niet. Ik heb overigens het gevoel dat niet iedereen bij Gemeentebelangen het eens is met de voorliggende plannen.’ Meijer vermoedt dat de Gemeentebelangen-raadsleden een soort compromis hebben gesloten.

De VVD komt in ieder geval met twee amendementen. ‘Eén gaat over het fietsverkeer in Roden, maar het andere amendement stelt voor om de situatie zo te laten zoals die nu is. Natuurlijk kun je dan altijd nog het busstation verfraaien. Maar als het huidige college de plannen doorzet, dan vind ik dat kapitaalsvernietiging.’ De variant met veertien parkeerplaatsen ziet Meijer als een ‘second best’ optie. ‘Maar het gaat ons niet eens zo erg om het parkeren. Het is meer dat de plannen je reinste kapitaalsvernietiging is. Wij blijven uiterst kritisch.’

Ook Lijst Groen Noordenveld is kritisch, zo laat fractievoorzitter Henk Koekkoek weten. ‘Wij vinden het geen goed plan om alle parkeerplaatsen weg te halen. Wij zagen liever dat het plan van vier jaar geleden werd uitgevoerd. Dit was een goed plan, waar de raad het mee eens was. Daarbij komt dat het plan veel minder kostbaar is dan het huidige plan.’

Tijdens de raadsvergadering van 11 september zal direct een oordeel geveld worden over dit onderwerp. Dan zal ook blijken of de parkeerplaatsen bij de bushalte in stand worden gehouden.