Actium komt met interessante pilot in Norg

Deze week staat de gemeentelijke politiek in Noordenveld weer in het teken van de raadsvergadering op de woensdagavond. In de raad zal het bestemmingsplan herontwikkeling locatie Vluchtheuvel Norg worden vastgesteld en dat is goed nieuws voor Norg. Er gaat weer wat gebeuren op het terrein waar ooit de Vluchtheuvel naam maakte. Verder wordt er een afstoppingsbijdrage van 129.500 euro beschikbaar gesteld aan Actium, zodat zij zestien passieve sociale huurwoningen op het Oosterveld kunnen laten verrijzen. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar wat zijn passieve sociale huurwoningen? Het concept van passieve sociale huurwoningen is relatief nieuw. Het betreft dan ook een pilot van Actium, dat graag met deze methode wil experimenteren. In essentie komt het erop neer dat de huizen dusdanig zullen worden geïsoleerd, dat er geen warmte opwekkingsapparaat nodig is. Oftewel: luchtdichte gebouwen met een hoge isolatiewaarde, een goed comfortabel binnenklimaat en geen traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dat laatste is het belangrijkst en meteen ook het allerspannendst. Vandaar dat Actium voor een ‘achtervang’ zal zorgen in de vorm van infrarood verwarmingspanelen. Voor de woningcorporatie is dit een mooie pilot. Mocht het project in Norg slagen, dan zal dat zeker een vervolg krijgen. Daarnaast duurt de bouw van de huizen niet langer dan drie maanden, waardoor er snel huizen uit de grond zullen worden gestampt. Een interessante ontwikkeling dus.
Bovenstaande ontwikkeling gaat zich afspelen op het Oosterveld in Norg, waar in de raadscommissie nog over gesproken zal worden. Dan moet namelijk de grondexploitatie Oosterveld fase 1b worden vastgesteld. Met Heijmans heeft de gemeente overeenstemming gevonden over de verkaveling, de prijs van de van Heijmans te kopen percelen en de prijs van de aan Heijmans te verkopen bouwrijpe kavels. Met fase 1b gaat het Oosterveld een meer gevarieerde fase in. Zo zijn er kavels voor rijwoningen en 2 onder 1 kapwoningen. In totaal gaat het om 87 kavels. Met het vaststellen van de grondexploitatie komen de woningen op het Oosterveld weer een stapje dichterbij en dat moet Norgers als Jan Stroetinga tot tevredenheid stemmen. Medio 2019 hoopt men met de verkoop van de kavels te kunnen beginnen. Goed nieuws dus.
Voor de rest voorspel ik geen bijzonder spannende raadsvergadering. Of het Jan ten Hoor lukt om voor elf uur af te ronden, is echter de vraag. Het lukt de raadsleden doorgaans om de gewenste eindtijd te overschrijden. Het regime van Ten Hoor om toch iets meer richting de elf uur te gaan, lukt maar mondjesmaat. Maar goed: hij probeert het tenminste wel!
Ander nieuws bereikte mij afgelopen week over het Thomashuis in Roden. U kunt er elders in deze krant uitgebreid over lezen. Een treurige situatie, die enkel verliezers kent. Van Harm van den Berg begreep ik dat de gemeente Noordenveld op de hoogte is van de situatie. Of zij iets kunnen betekenen in deze kwestie, is maar zeer de vraag. Vervelend is het absoluut. Ik hoop dan ook van harte dat de verschillende partijen weer ‘on speaking terms’ komen. Immers: een wedstrijd die enkel verliezers kent, is geen knip voor de neus waard.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema