Ad Breedveld

Veenhuzien Ad Breedveld MMH

Naam: Ad Breedveld

Functie: Woordvoerder tegen plannen die

‘te veel commercieel spektakel’ in Veenhuizen veroorzaken

“Een voorzitter van een vereniging of organisatie ben ik niet. In deze rubriek zou je me dan ook hooguit een omwonende kunstenaar en buurman van de bevolking van Veenhuizen kunnen noemen. Daarom ben ik bereid om in deze rubriek als een soort “Man met de Gouden Hamer” ook even mijn zegje te doen. Met argumenten tegen de plannen die van Veenhuizen – volgens veel autoriteiten beoogd UnescoWereldErfgoed – een ‘spektakel-enclave’ zullen gaan maken. Waardoor niet alleen de relatieve rust van het dorp danig zal worden verstoord, maar die ook het historisch wezenlijke reclasseringsbeleid in dit traditionele gevangenisdorp zal aantasten.

Dit is, naar mijn gevoel, geen eenpersoonsvisie van een ‘recalcitrante kunstenaar’ die zijn rust aangetast ziet worden, maar deze mening wordt door meer inwoners van Veenhuizengedeeld, en daarbuiten ook, heb ik gemerkt..

Daarom heb ik een bezwaarschrift van omwonenden en cultuurminnaars in het algemeen opgesteld, om met name té grootschalige commerciële uitbuiting van het merk “Veenhuizen” te voorkomen. Zoals het giga opgezette Pauperparadijs-spektakel, een ‘rockopera’ die men van plan is in de periode van 2015 tot en met 2018 met veertig voorstellingen voor iedere keer 1000 bezoekers op te voeren – kosten 2,5 miljoen euro!.Inkomsten: Hoeveel voor wie en wat?

In het bezwaarschrift wordt tevens aangedrongen op meer informatie en inzicht in de tragiek van 200 jaar deportatie-misère in Veenhuizen en in de andere Koloniën van Weldadigheid. Dat vraagt om allerlei juist kleinschalige en respectvolle docudrama-ontmoetingen bottom-up, zoals die langzaam maar zeker overal in Veenhuizen aan het groeien zijn. Spectaculair massa-entertainment past daar niet in en doet de historie juist geweld aan.

Ook de recente leegstand en verpaupering van veel met Europees geld gerestaureerde monumentale panden en infrastructuren vraagt juist nú om ondersteuning van oude en nieuwe kleine en geëngageerde initiatieven vanuit Noord-Nederlandse justitie, cultuurmakers, omwonenden en andere sponsors. En, aldus het door mij opgestelde bezwaarschrift, niet om nog meer pompeuze staatsprivate mooipraterijen en andere verdovende massa-media-spectakels uit het Westen – over de hoofden van regionale bewoners, kunstenaars, gevangeniswerkers en gedetineerden heen.

Wie het opgestelde bezwaarschrift wil onderschrijven of overnemen, of meer wil weten, kan contact met me opnemen via adbr@kunst-kolonie-veenhuizen.com