‘Administratief stuwmeer van asielzoekers’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Lichte paniek op het gemeentehuis van Noordenveld. Begin van de week waren de bevolkingscijfers door het CBS bekend gemaakt. Daaruit bleek dat Noordenveld in november 2016 in vergelijk met januari van dat jaar er 1239 inwoners extra bij had gekregen. Ten overvloede voegde het CBS er aan toe, dat het spectaculaire groeicijfer te wijten was aan het feit dat veel asielmigranten zich daar inschreven. Nu was het vorige jaar Noordenveld ingericht voor een goede ontvangst van deze migranten, maar dat het zo’n spectaculair effect kon hebben, wie kon dat vermoeden. In een dagblad was in een bijgevoegd kaartje de groei in de kleur groen weergegeven. Onze gemeente kleurde donkergroen… Nu had ik wel wat gemerkt van deze toename van statushouders. Iedere maand werden er 5 tot 10 huurwoningen via Woonborg aan mensen met een zogenaamde nulscore toegewezen. Eenvoudig uit het toewijzingsbeleid van Woonborg af te lezen. O-score betekend dat deze mensen zonder ingeschreven te staan bij de woningcorporatie toch voorrang krijgen boven andere veel langer ingeschreven zoekenden. Dat zijn dus in vrijwel alle gevallen statushouders. Maar als je alles optelt kom je nog niet bij zo’n spectaculair cijfer. Asielzoekers worden opgevangen in Bankenbosch, Veenhuizen. Maar niet in heel grote aantallen. Bovendien word er vlot verhuisd. Hoe zit het dan? Mij tot mijn gemeentebestuur gewend. Ik kreeg per omgaande vlot antwoord van de afdeling Voorlichting. Een standaardbriefje nog wel, dus ook zo naar alle andere persbureaus gestuurd. De gemeente sprak van een vertekend beeld… Weliswaar was er sprake van 2119 inschrijvingen vorig jaar in Bankenbosch. En kennelijk netjes ingeschreven bij de gemeente Noordenveld. De meeste waren allang weer vertrokken naar andere gemeentes. Die vertikten het echter om deze asielzoekers in te schrijven(..) Althans, Noordenveld kreeg geen inschrijvingsbevestiging(..). Kortom, aldus Voorlichting, er was sprake van, dat er een administratief STUWMEER van asielzoekers was ontstaan(..). Ten onrechte… Er was slechts sprake in werkelijkheid van 48(..) ingeschrevenen… Hoe komen ze er zo bij? Stuwmeer… dat lijkt verdacht veel op Wilders statement over de Asiel-tsunami anderhalf jaar geleden. Vorige week maakte het ochtendblad de Telegraaf het nog bonter. Het sprak van een Asielhopper-invasie, van een asielplaag van asieltuig… kennelijk is het onmogelijk een asielzoeker als een gewoon medemens te zien. Het was mij al eerder opgevallen. 4 jaar geleden hield de Vereniging Groen Noordenveld een eerste lustrum bijeenkomst. Het thema was de Krimp. Daarvoor was uitgenodigd een dame van het Groningse Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Deze dame was een zekere Angelique van Wingerden, sociaal geografe die met bevolkingsstatistieken werkte. In Noordenveld liepen de lijnen ook allemaal op termijn naar beneden. Behalve in de periode 2000-2005… Er was sprake van een “lelijk groeiBOBBELTJE” in de grafiek… Ik in de pauze naar haar toe. Of ze dat nu een passend woord vond voor asielzoekers… Bobbeltje, bobbeltje, bobbeltje herhaalde ik 3 keer het woord. Het gaat immers om levende mensen en niet om grafische tekentjes. Ze gaf geen antwoord. Na afloop echter vloog ze op me af. Haar was inmiddels duidelijk gemaakt, wie ik was…. De luis in de pels. Meneer, sprak ze in toorn, als u daar een woord van in de Krant durft te zetten… Dan weet ik U te vinden…. Ik heb 2 kinderen, ik woon in Groningen, ik weet U te vinden! Ik heb haar nog niet aan de deur gehad…

Waarom was die dame zo boos. Daarom moeten we de activiteiten van die Krimpkenners een nader tegen het licht houden. Wat als een gemeente de Krimpfilosofie serieus neemt. Dan is ze overgeleverd aan dure onderzoek bureaus, als Companen, die als Jehovagetuigen beweren te weten, dat de krimp verwacht word in 2030. Als onheilsprofeten, maar dan met een quasi wetenschappelijk sausje. Zulke mensen vinden een stuwmeer, tsunami, vloedgolf of asielplaag een crime… Dat kunnen ze niet gebruiken… Als je de Krimp voorspeld, dan moet je ook maatregelen nemen om de Krimp te bevorderen. Niet alleen geen asielzoekers… Ook geen woningbouw. Niet voor de verkoop… Zeker niet voor de sociale huur. Sommige sportverenigingen nemen die Krimpmystici zo serieus dat ze alvast, vooruitlopend op het jaar 2030 nu alvast kleedkamers sluiten. Een directeur van een woningcorporatie -tot groot ongenoegen van Minister Blok (VVD)- beweert dat ze de nieuwbouw voorlopig op de nullijn wil zetten, want ze wil niet bouwen voor leegstand(..) De Gelovigen in de Krimp zijn geen wetenschappers naar een ordinaire Krimp-lobby.

Zo belangrijk zijn nu demografische ontwikkelingen voor de gemeentelijke politiek. Geen wonder dat de spectaculaire groeicijfers insloegen als het zware vuurwerk van de nog vastzittende Henkie B. En dat zo kort na nieuwjaar… Menigeen was afwezig. Voorlichting en burgemeester Klaas Smit werden ermee geconfronteerd. Inmiddels is als u dit leest ook de Nieuwjaarsreceptie alweer geweest. Reken d’r maar op dat de burgemeester nogmaals in is gegaan op deze cijfers. Reken maar dat ie met een betere verklaring is gekomen dan zijn afdeling voorlichting. Mensen, tijdelijke inwoners… Je beschrijft ze niet in termen van stuwmeer… De gemeente Noordenveld heeft geen klanten… sprak eens oud burgemeester Hans van der Laan. Ook geen stuwmeren… hoop ik!