Adri Carmio nieuw gezicht Taalhuis Noordenveld

RODEN – Adri Carmio (foto) is sinds kort coördinator van het Taalhuis in Noordenveld. Wekelijks is er in de bibliotheek in Roden een inloopspreekuur op de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

‘Het Taalhuis is erop gericht om mensen beter te laten lezen en schrijven. Ook rekenen en het opdoen van kennis op het gebied van digitale vaardigheden wordt door het Taalhuis aangeboden. Wil je in de samenleving goed mee kunnen doen dat zijn deze basisvaardigheden van belang. Uiteindelijk doel is om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen,’ zegt Adri Carmio.

Het Taalhuis is een plek voor iedereen die het Nederlands beter wil beheersen. Het Taalhuis traint vrijwilligers en ondersteund en begeleidt mensen die minder taalvaardig zijn. Samenwerking is er onder andere met de gemeente en Welzijn in Noordenveld.

In Nederland zijn zo’n 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen. Vaak missen zij ook de digitale vaardigheden om goed om te gaan met computer, smartphone en tablet. De samenleving wordt sterker als iedereen goed kan lezen en schrijven. ‘Soms gebeurt er iets in het leven van iemand die daarom niet heeft leren lezen en schrijven. Dat geldt voor iedereen, jong en oud. Soms is de motivatie voor deelname omdat je je kleinkind wil voorlezen, soms begrijp je de etiketten niet in de winkel of je partner valt weg en dan sta je alleen voor de administratie. Een klus die je eerder nooit om handen hebt gehad.’

Adri Carmio geeft aan dat het Taalhuis er ook is voor inwoners van Nederland die Nederlands niet als moedertaal hebben. ‘Wat wij aanbieden is heel erg vraag gestuurd. Na een gesprekje maak ik samen met de deelnemer een leertraject en zoek daar de leermaterialen bij. Daarna koppel ik de deelnemer aan een vrijwilliger. Dat is het goede aan ons project. We werken 1 op 1. Dat werkt het beste. Soms werken we ook in groepjes in de bibliotheek. Altijd is er een vrijwilliger bij betrokken. Die krijgen hiervoor ook een training aangeboden en zij krijgen kennisvaardigheden aangeboden om goed om te gaan met de doelgroep.’

Wie meer wil weten is welkom op het inloopspreekuur of kan even bellen met 0800-8100 of mailen met info@taalhuisnoordenveld.nl. Er kan ook gewoon een afspraak worden gemaakt. Niet alleen voor deelnemers, maar ook voor iedereen die vrijwilliger bij het Taalhuis wil worden.