AED bij de Winsinghhof

RODEN – In het voorjaar heeft het personeel van het theater en de brasserie van de Winsinghhof een BHV-cursus gedaan via ‘save a live’ van Martin Kerkhof. Na de cursus werd al snel ingezien dat het van groot belang is dat je snel handelt bij een calamiteit. Het theater en de cinema ontvangen jaarlijks veel bezoekers, veder zijn er rond en op de Brink veel activiteiten en evenementen. De Brink is een openbaar gebied waar veel mensen komen, zeker ook bij de Rodermarkt. De kans op een calamiteit is dan groter. De Winsinghhof heeft vervolgens het initiatief genomen om een AED aan te schaffen. Mocht het zo zijn er calamiteiten zijn waarbij het nodig is iemand te moeten reanimeren, dan is de AED binnen handbereik. Hoe sneller de hulp van een AED apparaat, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade. Samen met enkele horecagelegenheden, waaronder brasserie de Winsinghhof, de Pompstee, Het Wapen van Drenthe en het Oale Posthus is een contract afgesloten voor onderhoud en een diefstalverzekering.  De AED is door iedereen te gebruiken en hangt voortaan aan de muur van de brasserie, aan de parkeerplaatszijde.