Afhandeling schades gasopslag Langelo

NOORDENVELD – Onlangs is bekend gemaakt dat de gemeente Noordenveld onder het werkingsgebied van het nieuwe Groninger schadeprotocol valt in verband met de aanwezigheid van de gasopslag in Langelo binnen haar grenzen.

Schades gemeld na 31 maart 2017

Burgemeester Klaas Smid: “De consequentie van deze beslissing is, dat schademeldingen als gevolg van de aanwezigheid van deze gasopslag in Langelo vanaf 31 maart 2017, onder de werking van het nieuwe Groninger schadeprotocol vallen. De gemeente Noordenveld is zeer tevreden over deze ontwikkeling.

Schades gemeld vóór 31 maart 2017

“Een andere consequentie was dat dit nieuwe schadeprotocol geen oplossing bood voor schademeldingen die gedaan zijn vóór de datum van 31 maart 2017”, vervolgt de burgemeester. “Daarom is de gemeente Noordenveld in overleg gegaan met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om voor deze ongewenste situatie een oplossing te bieden. Dit, in combinatie met de inspanningen van de werkgroep Steenbergen, heeft geleid tot een oplossing gelijk aan de afhandeling van de “oude” schades in Groningen. In de afgelopen jaren hebben rond de honderd inwoners van Noordenveld melding gedaan bij de NAM van schade in relatie tot de gasopslag in Langelo. De meldingen in Noordenveld zijn gedaan voor deze datum.”

Aanbod aan inwoners vóór 1 juli 2018

Uitkomst van het overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is, dat de Schadeprotocol NAM een ultieme poging zal doen om de “oude” schadegevallen in de gemeente Noordenveld voor 1 juli 2018 naar tevredenheid van de bewoners af te handelen. De NAM zal hiertoe aan bewoners met een openstaande schade gemeld vóór 31 maart 2017 een ruimhartig aanbod doen. Zij krijgen op zeer korte termijn een brief van de NAM over een aanbod voor afhandeling van hun openstaande schademelding.