Al negen mensen met Kansbaan in Noordenveld

Roden Kansbanen

REGIO – De Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier heeft opnieuw vijf mensen geselecteerd voor een zogenaamde Kansbaan. Dit brengt het aantal mensen met zo’n Kansbaan nu op in totaal negen. ‘Doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, (opnieuw) regulier werk te laten vinden en behouden’, zegt wethouder Alex Wekema. ‘Re-integratie is de verzamelnaam van de activiteiten die gericht zijn op het bereiken van dit doel. Deze groep heeft de proefmaand goed doorlopen, de komende periode wordt er hard gewerkt met de deelnemers aan onder andere arbeidsritme, vaardigheden en het behalen van diverse certificaten die het CV sterker maken. Hiermee wordt de afstand trot de arbeidsmarkt kleiner en de stap naar regulier werk gemakkelijker. Dat deze aanpak werkt in Noordenveld, is nu al gebleken aangezien er uit de vorige selectie al deelnemers uitgestroomd zijn naar het bedrijfsleven.’
Ook wethouder Auwema is blij met de ontwikkelingen. ‘De ISD Noordenkwartier zoekt werkgevers die deze mensen een kans willen geven. De gemeente Noordenveld heeft voor hen de deur opengezet en nu zijn ze in de groenvoorziening hard aan het werk om uit te stromen naar het bedrijfsleven.’ Op de foto de deelnemers die een tijdelijk contract via Ban Personeelsdiensten krijgen: Nick Bottinga, Pascal den Boer, Dennis Meek, Erik Dokter en Gert Wekema.