Al zestien mensen via ‘afspraakbaan’ aan het werk

Tolbert Werkbezoek

REGIO – Sinds juli van dit jaar zijn er zestien mensen via een ‘afspraakbaan’ aan het werk. Deze mensen zijn allemaal bemiddeld via ‘Matchpunt Werkt’, het samenwerkingsverband van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld, Zuidhorn, het WSW-bedrijf Novatec en UWV. ‘We scoren opmerkelijk hoog in de Arbeidsregio Groningen. Je kunt dus wel stellen dat Matchpunt werkt’, zegt Nico van der Veen, directeur ISD Noordenkwartier. Binnen ‘Matchpunt Werkt’ stimuleren ze werkgevers om afspraakbanen aan te bieden. Gemeenten kunnen namelijk werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of de weg te wijzen naar loonkostensubsidies. Maar er zijn nog meer mogelijkheden die werkgevers kunnen helpen bij het invullen of creëren van afspraakbanen, zoals de mogelijkheden van lagere loonkosten of een mobiliteitsbonus. Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het sociaal akkoord afgesproken dat er de komende jaren 125.000 zogenoemde afspraakbanen komen. Dit zijn banen voor mensen die prima kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig honderd procent van het minimumloon te verdienen. Het gaat om mensen die een Wajong uitkering of een WSW indicatie hebben of onder de Participatiewet vallen. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden.