Albert Drenth, voorzitter VV GOMOS

Man met de hamer

‘Ondanks de mooie overwinning van het eerste afgelopen zondag, was het een duur dagje voor de club. Om 12 uur constateerde een vrijwilliger dat er een kluis van de club is ontvreemd. Wij vermoeden dat er zo’n vierduizend euro in de kluis zat. Dat geld komt vooral van de oliebollenactie die wij aan het eind van het jaar altijd houden. Een logische vraag is dan waarom er zoveel geld in die kluis zit. Maar het storten van kleingeld is prijzig en ook het later weer halen van dat klein geld is duur. Dus besloten wij veel in de kluis te bewaren. Daarin moet het immers ook veilig zijn. We hebben de afgelopen jaren wel vaker inbraken gehad. Meestal was er vooral veel schade. Een enkele keer is er een beeldscherm ontvreemd en er is een keer wat drank buit gemaakt. Het probleem is dat het nu al de zoveelste keer is. Hierdoor gaat de premie ook omhoog. De politie gaf verder aan dat deze zaak eerst op de plank komt te liggen. Het ziet er professioneel uit en er zijn weinig aanknopingspunten. Kortom: de politie kan niet zoveel doen.
Met 350 leden hebben wij nog steeds een zeer stabiele vereniging. We hebben de ambitie uitgesproken om volgend jaar flink te investeren in de jeugd. Momenteel hebben wij de VTON Voetbalmethode als leidraad voor de jeugd. Dat willen wij komend jaar nog meer handjes geven, zodat we blijven investeren in de jeugd. Het eerste speelt nu een half jaar in de eerste klasse en wij kunnen concluderen dat wij niets onderdoen voor de overige teams in deze klasse. Door te investeren in de jeugd, willen we ervoor zorgen dat wij ook in de toekomst steeds een goed team hebben staan.
De inbraak is voor een club als GOMOS een dreun. We staan er financieel vrij goed op, maar vierduizend euro blijft gewoon veel geld voor een amateurclub. Een zeer duur dagje dus.’