Albert Koele, voorzitter Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen

‘Als voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen ben ik betrokken bij de Expeditie Norgerduinen. Let wel: de Oosterduinen zijn een onderdeel van de Norgerduinen. Naar de letter is onze vereniging een belangenvereniging. De vereniging viert dit jaar haar 50ste verjaardag, wat feestelijk gevierd zal worden. Over de invulling hiervan kan ik momenteel nog niets zeggen, maar het gaat een gezellige aangelegenheid worden.
Wat betreft de Norgerduinen, is het momenteel redelijk windstil. Dat mag ook wel, we hebben immers een hele drukke periode achter de rug. De Expeditie Norgerduinen is nu in volle gang. Het proces gaat gewoon door, momenteel wordt er aan de veranderingen gestalte gegeven. Parallel aan de Expeditie, zijn wij in de Oosterduinen met een tweetal projecten bezig. Eén daarvan is het brandveiligheidsplan in de Oosterduinen, waar we momenteel druk mee zijn.
Vanuit de vereniging zijn we nu bezig om het spanningsveld op te heffen, over het permanent wonen. We werken toe naar een verblijf in het bos. Daarvoor moeten we zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan en de mensen zich committeren aan dezelfde normen en waarden. Alleen dan heb je als inwoners van de Oosterduinen kans op permanente bewoning. Als wij dat kunnen bewerkstelligen, dan levert dat voor alle partijen winst op. Uiteindelijk doen we het om in het bos te wonen. Iedereen komt hier omdat ze het bos prachtig vinden. We moeten dus samen de goede kant op kijken.
Een doel van de hele Expeditie Norgerduinen is het terugbrengen van de samenhang in het gebied. We moeten één duidelijk duingebied worden. Hoe we nu verder gaan? De Norgerduinen – en daarmee dus de Oosterduinen – zullen als pilot worden aangemeld bij een project over vitale vakantieparken. Ze moeten als voorbeeld dienen voor vergelijkbare situaties, waarbij permanente bewoning op de agenda staat. Een ander project waar we ons als vereniging mee bezig gaan houden, is de aanleg van glasvezel. Momenteel is de internetverbinding niet heel goed en met glasvezel verhelp je dat probleem.’