Albert Postema

Roden mmh Albert Postema

Naam: Albert Postema

Functie: Voorzitter wijkbelangenvereniging Middenveld, Roden

“Op 1 juni j.l. kreeg de Wijkbelangenvereniging Middenveld officieel gestalte. We fungeerden daarvoor al een aantal jaren, maar een voorzitter hadden we nog niet. Dat is op 1 juni gebeurd waardoor de vereniging officieel werd. Zelf ben ik in Peize geboren maar woon ik al vijftien jaar in de Oudgenoegstraat na daarvoor een tiental jaren aan de Leeksterweg te hebben gewoond. Het ‘werkgebied’ van de wijkbelangenvereniging Middenveld omvat, ruw gezegd, het gebied van de Woldzoom tot de Boskamp en van de Leeksterweg tot de Nieuweweg. In totaal zijn dat 1125 wooneenheden, waarvan er een honderdtal lid van de wijkbelangenvereniging zijn. Dat lijkt in eerste instantie niet veel, maar tien procent schijnt voor dit soort ‘zaken’ heel reëel te zijn. We doen er als bestuur overigens alles aan, om ons ledenbestand verder uit te breiden. Eendracht Maakt Macht geldt zeker ook hier. Je kunt een wijkbelangenvereniging zien als de ogen en oren van de wijk. De gemeente hecht er ook veel waarde aan. Onze contacten met het gemeentebestuur zijn goed, vooral middels een platform waarin de voorzitters van wijkverenigingen in de naaste omgeving zitting hebben. Dat zijn met name de Bomenbuurt, de Hofsteden, Roderveld, Nieuw Roden, het Centrum en wij. Samen maken we ons sterk voor de leefbaarheid in de ruimst mogelijke zin in onze wijken. Vooral omdat onze belangen vaak in elkaar overlopen.

Twee keer per jaar houden we als wijkbelangenvereniging samen met de gemeente een wijkschouw, waarbij veel knelpunten worden gesignaleerd die om een oplossing vragen. Dat kan bijvoorbeeld het maaibeleid zijn. Maar ook kleinere zoals losliggende stoeptegels. Daarnaast hebben we werkgroepen ingesteld. Bouwen en Wonen is daar een van; Grijs & Groen – het onderhoud van straten en ‘groen’ in de ruimst mogelijke zin – een andere. We interesseren ons als wijkbelangenvereniging ook voor het sociale gebeuren in onze wijk; bij bijvoorbeeld hondenpoepproblemen willen we gericht naar een goede oplossing zoeken. En verder? Laat ik het zo zeggen: we willen een zo prettig mogelijk woon- en leefklimaat in onze wijk creëren. Dat kost inspanning. Maar het lukt, daar ben ik van overtuigd. Een lidmaatschap kost per gezin overigens slechts vijf euro per jaar. Samen staan we sterk, herhaal ik nog maar eens. Meer weten? Klik dan onze website www.middenveldroden.nl aan.”