Albert van Burgsteden, Voorzitter Boeren Businessclub Norg e.o.

‘De Boeren Businessclub Norg e.o. is vijf jaar geleden opgericht. Het initiatief kwam vanuit een aantal boeren die dachten: wij zenden informatie uit over de agrarische sector, maar wordt het ook ontvangen? Als boer wil je naar buiten communiceren wat je doet en waar je voor staat, maar hoe pak je dat aan? Zodoende werd er gekeken naar het oprichten van een businessclub. Het doel was om via maatschappelijke bijdragen de agrarische sector onder de aandacht te brengen. Oftewel: wij doen een bijdrage aan een bepaalde organisatie of project, maar zij moeten er iets voor terug doen en hierover communiceren.
Je kunt het misschien het beste uitleggen middels onze tent. Wij hebben als Boeren Businessclub luxe tent gekocht, die verenigingen en organisaties in Norg en omstreken gratis mogen gebruiken. Die tent hebben wij gekocht omdat bleek dat voor vele evenementen tenten moesten worden gehuurd. Onze tent bieden wij gratis aan, maar zij moeten als tegenprestatie iets voor ons betekenen. V.V. GOMOS, die onze tent vaak gebruiken, nam onze leden bijvoorbeeld mee naar de businessclub van FC Groningen en onlangs heeft de organisatie van de Rijwiel4Daagse ons meegenomen naar een fietsenfabriek. Wij zijn dus geen sponsor, maar leveren een eenmalige bijdrage. Dat kan financieel zijn, maar ook in de vorm van de tent. De wederkerigheid is wel belangrijk. Zij die iets van ons ontvangen, moeten er iets tegenover zetten. Zo heeft Samenwerkingsschool de  Schans van ons een energie-opwekkende speelvloer gekregen. In ruil daarvoor hebben zij een agrarisch lesprogramma van een week opgesteld. Op die manier bieden wij ze iets aan vanuit de Boeren Businessclub en krijgen de kinderen van De Schans educatie over de agrarische sector. Dit sluit overigens uitstekend aan op ons motto: gezond eten, gezond leven en gezond bewegen.
Momenteel kent de Boeren Businessclub 42 leden, waarvan vijf bestuursleden. Van de contributie wordt zo’n zestig procent besteed als bijdrage aan de samenleving. De overige veertig procent wordt besteed aan gezellige momenten voor de leden van de Boeren Businessclub. We vinden het namelijk ook belangrijk om elkaar buiten het werk om te ontmoeten. Zo leer je elkaar namelijk veel beter kennen.’