‘Albertsbaan’ gaat cruciale week in

image

Woensdag meer duidelijkheid

RODEN – Woensdag (morgen dus) zit de projectgroep Albertsbaan opnieuw bij elkaar. Ongetwijfeld zal dan ook nader ingegaan worden op de uitkomst van het door Sjoerd Stienstra uitgevoerde parkeeronderzoek. Want dat onderzoek deed nogal stof opwaaien. Ondertussen heeft Zakenkring Roden een extra ledenvergadering belegd.
Woensdag zal naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijk worden over het al dan niet opknappen van de Albertsbaan. Gaat de projectgroep door met de gemaakte plannen of wordt er een streep gezet door het plan om van de Albertsbaan een plein te maken met groen, een paviljoen en water? Wethouder Reint Jan Auwema zal een sleutelrol spelen in het al dan niet doorzetten van de plannen. Wie namelijk deze week z’n oor te luister legde bij ondernemers, hoorde vooral dat zij het naar aanleiding van het parkeeronderzoek van Stienstra over één ding eens zijn: de parkeerplaatsen die zullen sneuvelen op de Albertsbaan (62) en de Heerestraat (ruim dertig) zullen moeten worden gecompenseerd. Hoe dan ook. Alleen dan blijft Roden namelijk interessant voor het winkelend publiek. Het verdwijnen van zoveel parkeerplaatsen heeft namelijk verregaande gevolgen (lees: inkomensderving) voor de winkeliers. Auwema zal dus met een alternatieve parkeerplaats moeten komen. Dat zou het terrein achter de kerk aan de Touwslager-Kanaalstraat kunnen zijn. In dat geval doemen echter twee problemen op. Het aanleggen van een parkeerplaats met zo´n vijftig plaatsen kost twee ton, geld dat de gemeente niet heeft liggen. Een ander nadeel is dat gebleken is dat de man en vrouw die boodschappen doen bereid zijn maximaal 100 tot 150 meter van hun auto naar de winkel te lopen. De afstand van het mogelijke nieuwe parkeerterrein naar het centrum is groter en dus is het dan maar de vraag of mensen dit terrein ook zullen gebruiken. Nog een andere optie is het invoeren van een blauwe zone. Dat scheelt in elk geval heel veel langparkeerders. Ook dit kost geld in de vorm van menskracht. Want heb je een blauwe zone, dan zul je ook handhavend op moeten treden. Anders schiet het invoeren van een blauwe zone haar doel voorbij.

Feitelijk gezien kan de discussie over de metamorfose helemaal de prullenbak in. VDH Vastgoed kwam deze week namelijk met een notariële akte op de proppen, jaren geleden opgesteld door notariskantoor Wilts en Holland. In de akte staat – vrij vertaald- dat de Albertsbaan vanaf zeg maar Van Haaren tot de ingang van de Molenhof parkeerplaats moet blijven. VDH Vastgoed dwong dit af door toen zelf te investeren in de Molenhof en wilde in ruil zekerheid dat de Albertsbaan parkeerplaats zou blijven. De akte geldt nog steeds. En dus is het verhaal simpel. Mocht VDH vasthouden aan de akte, dan rest de projectgroep niets anders dan de stekker er uit te trekken.
Ondertussen hult vrijwel iedereen in stilzwijgen. Wethouder Reint Jan Auwema wil verder geen commentaar geven en zal woensdag ongetwijfeld zijn mening geven. Datzelfde geldt ongetwijfeld ook voor de andere leden van de projectgroep: VDH Vastgoed en de Zakenkring Roden. Auwema zal ongetwijfeld proberen de plooien glad te strijken en de partijen weer op één lijn te krijgen. Dan zal hij harde toezeggingen moeten doen over het compenseren van de te sneuvelen parkeerplaatsen op de Albertsbaan of met andere oplossingen moeten komen. Zo niet, dan lijkt de Albertsbaan gewoon parkeerplaats te blijven en in dat geval loopt de gemeente ook een substantieel bedrag van de door de provincie toegekende subsidie mis. Om positief af te sluiten. Nog steeds is iedereen het er over eens dat het goed zou zijn de Albertsbaan op te knappen. Er eindelijk eens iets moois van te maken. Dat initiatief kwam – je zou het bijna vergeten- ooit bij de ondernemers vandaan. Die intentie is er nog steeds. Bij iedereen. Wellicht dat de projectgroep woensdag spijkers met koppen kan slaan. En dan kan het ook zomaar ineens de andere kant op gaan en gaat er wellicht op korte termijn toch wel iets gebeuren aan de Albertsbaan. De sleutel lijkt bij de wethouder te liggen. Alleen hij lijkt ‘project Albertsbaan’ nog te kunnen redden. En dus wordt het een cruciale week.