‘Albertus en de Ronermarkt’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt alle politieke bijeenkomsten en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Alom aanwezig. Albertus Lieffering. In het dagelijks leven werkzaam bij Bandenservice  Poeder. Armen als staalkabels. Als hij je de hand drukt springen je de tranen spontaan in de ogen. Dat is de reden dat we dit jaar de populaire Spiekerman Rogier den Dekker hebben gemist. Vorig jaar zou hij op de Kortebaan Albertus en mij interviewen. Waren we te horen op de baan. Maar via Streamline ook in Mexico of Australie. De Spiekerman had echter de avond er voor veel gedronken. Goed knijpen Albertus, sprak ik af. Wordt ie weer helder van. Ja hoor “dat voel ik wel” kon de Spiekerman nog uitbrengen. Nee dit jaar bleef de Spiekerman maar thuis. Albertus was er wel. Vandaar… Waar hij ook was? Hij liet me niet vallen tijdens mijn rondleiding met gemeentebestuurders. Hij was er en gaf tekst en uitleg over het zand. Het wonderzand op de baan van Roden.  Woudzand en hij vertelde wat er mee gebeurde voor er stroken mee werden aangelegd. Voor de kortebaan. Goed voor de snelle paardenbenen. Woudzand was het, zei hij, gezeefd en dus ontdaan van scherpsteenslag. Het plakte vast aan de baan. Dat bleek de rest van de middag. Want het sportfeest werd verstoord door gestaag neervallende regen. Het zand hield het goed. Terwijl zich plassen vormden tussen de rijen zand. Geen glijpartijen bij de edele viervoeters. Alleen bij de finish waar ze het snelst gaan bracht Albertus wat extra zand aan. Bij de kleine delegatie maakte Albertus het meeste indruk bij het jongste raadslid Jos Darwinkel van Gemeentebelangen. Krijgt die man ook wat voor al dit werk, vroeg Jos. Geen cent zei ik, hier zien we Nei Noaberschap in Praktiek: hard werken voor de gemeenschap. Geen geld… ik had de delegatie uitgenodigd om te kijken, hoe de trainers en rijders met hun dieren omgaan. Hoe de organisatie verliep, de veiligheid. Ook om duidelijk te maken, de betekenis van de Kortebaan en de rol daarbij van de gemeente Noordenveld. Er waren nogal wat afzeggingen. Veel gemeentebestuurders waren er wel op uitnodiging van de overige bestuurders van de VVV. Dat is zoal het werk van deze bestuurders. Over de organisatie onder het genot van hapje en drankje. Daar kon ik niet tegenaan. Vandaar een bescheiden delegatie. Maar de eigenaren Bert Postema en Ger Folkers en bij de trainers Karin Hetteling en Hans Bot hebben hun medewerking verleend. Dank daarvoor dame en heren! ‘s Morgensvroeg had ik Albertus Lieffering met zijn rechterhand Cor Lemmens onder supervisie van de NDR man Manus Bouwhuis al bezig gezien met het aanbrengen van het zand. Millimeterwerk. Manus mat het met de duimstok regelmatig op. Het gesprek ging over de dinsdag en de rol van burgemeester. Ik had nog een eindje met hem mee gelopen, toen hij op weg was de roddelpers tekst en uitleg te geven over… een straalbezopen mormeltje. Uitgerekend geheelonthouder Hans van der Laan. Hadden ze net de nieuwe Drank en Horecawet in de Raad besproken. Krijg je dit… waarom deze pers daar aandacht aan besteed? Omdat ze denken veel lezers hebben, die zich hieraan eens lekker willen ergeren. Schande! roepen en dan overgaan tot de waan van de dag. Ergernis was er ‘s middags ook over een eveneens bezopen veehandelaar, die zonder zadel en leidsels op zijn paard kroop. Deze cowboy gaf met zijn klompen het paard de sporen. Rollators en kleine kinderen werden weggetrokken. Van der Laan sprak niet Tiesinga en zijn Bobo’s erop aan. Albertus wel… “Dit was niet de afspraak” bracht hij uit. Ja dat krijg je als je Albertus Lieffering heet en de legende Jurrie de Vries moet opvolgen als marktmeester. Jurrie heeft het jaren gedaan. In gemeente uniform. Albertus in VVVuniform… Jurrie kon zich bij leven goed druk maken over het betalen van geld voor de paarden. Overdreven riep hij dan uit. Albertus heeft zijn handen vol om die premies uit te betalen. De hardst werkende en besturende VVV’er. Zou het Hans van der Laan’s laatste Ronermarkt zijn als burgemeester? D’r wordt al danig over zijn opvolging gesproken. Niet prettig voor de betrokkene lijkt mij dat. Ik onthoud me van commentaar. Maar heb tijdens de Ronermarkt er wel aan gedacht. De gewone man gaat. Waarom niet opgevolgd door een andere gewone man. Albertus als burgemeester… Dat lijkt me wel wat. Hij zal wel geen kans maken, bij een bepaald deel van het publiek. Het hockey-, tennis- en golfpubliek. En ze hebben een profiel. Daar past alleen zo’n dikdoener in. Niet met maar een, maar wel een mud aardappelen in de keel. Zo’n Opstelten type. Die tijdens de beschouwingen zat te knikkebollen. Die straalt in de ogen van een bepaald slag ‘gezag’ uit. Albertus niet. Laat Albertus maar de Ronermarkt blijven doen. Is ie echt goed in… moet er niet aan denken. Hans van der Laan weg. Albertus ook? Dat nooit…