Alex Wekema

Deze woensdag vergadert de Noordenveldse gemeenteraad over de begroting voor 2021. Een jaarlijks terugkerende vergadering waarbij de raad dieper ingaat op de voorliggende begroting. Waar gaan de centjes van de inwoners van de gemeente heen? En wat is daarbij de achterliggende redenatie van het college van burgemeester en wethouders. Aan wethouder financiën Alex Wekema de taak om de plannen zo goed mogelijk toe te lichten. Wekema wachtte dit jaar een zwaardere taak dan anders, door de twee miljoen aan bezuinigingen die moesten worden doorgevoerd. Dat maakt dat er bezuinigd moet worden op onderhoud in de openbare ruimte en de begraafplaatsen. Bovendien is er geen geld voor de gymzaal voor De Esborg en De Ronerborg. Allemaal moeilijke keuzes die niet uit luxe worden gemaakt. Zo wordt ook de OZB flink opgehoogd, terwijl andere gemeentelijke lasten voor de inwoner wordt teruggeschroefd. Dit alles om de inwoner niet de dupe te laten worden voor de financieel lastige positie van de gemeente. De raadsfracties hebben de afgelopen tijd hun prioriteiten opgesteld en de messen geslepen. Deze week moet blijken waar de raad zich zorgen overmaakt en waar zij liever geen bezuinigingen zien. Feit blijft dat de puzzel voor Wekema en zijn collega-wethouders een lastige was. Nu maar eens kijken wat de raad ervan vindt.