‘Alle kinderen moeten mee kunnen doen’

Leek Leergeld

Stichting Leergeld maakt stappen

LEEK – Een jaar. Zo lang bestaat de Stichting Leergeld Westerkwartier inmiddels. De Stichting is er voor kinderen van gezinnen die het financieel niet te breed hebben en daardoor niet altijd mee kunnen doen. Niet kunnen sporten bijvoorbeeld, of schoolactiviteiten moeten missen. Leergeld helpt. Het verwijst door of komt zelf met oplossingen. In het opstartjaar zijn forse stappen gemaakt en zeker zestig kinderen geholpen. Maar: Leergeld wil graag nóg meer kinderen helpen. Want: alle kinderen moeten de kans krijgen om mee te doen. ‘Kinderen worden geboren op een plek die ze niet zelf kiezen en worden dus geconfronteerd met omstandigheden die ze ook zelf niet kiezen. Ik kan dat niet uitstaan. Dat zit mij en alle andere vrijwilligers van deze stichting dwars’, zegt Koos Slagter, secretaris van de stichting.

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. ‘Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar om te kunnen deelnemen aan de binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving’, zegt Slagter, die zelf aan de wieg stond van de Stichting Leergeld in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Later bleek dat ook in het Westerkwartier nog geen Stichting Leergeld bestond. En toen bleek één plus één dus weer twee. ‘ In september 2013 hebben we de stichting opgericht en hebben we in Jan Westerlaan een coördinator gevonden. Vervolgens hebben we intermediairs gezocht en gevonden en vervolgens was het zaak financiële middelen te krijgen. De provincie en de vier Westerkwartier gemeenten stelden subsidies beschikbaar en konden we dus van start.’

De intermediairs van Stichting Leergeld zijn geschoold en op de hoogte van alle voorzieningen die er zijn voor minima.’Als gezinnen zich melden, kijken onze intermediairs of er voorzieningen zijn. Want nog steeds worden bepaalde gemeentelijke ‘potjes’ niet gebruikt, simpelweg omdat mensen niet weten dat die ‘potjes’ er zijn. De vier Westerkwartier gemeenten zijn aangesloten bij Jeugd Sportfonds. Wij als intermediair verwijzen door naar dit fonds. Lid worden van een sportclub is voor veel gezinnen te kostbaar. En dus kunnen kinderen dan bijvoorbeeld niet voetballen. Maar neem ook zaken als zwemles of schoolreisjes. Voor bepaalde gezinnen is dat simpelweg niet te bekostigen. En wat denk je van een fiets? Gelukkig hebben wij met een aantal bedrijven afspraken kunnen maken, zodat die mensen voor een ander tarief een fiets aan kunnen schaffen.’

Gezinnen moeten zichzelf melden. De intermediair van Leergeld bezoekt vervolgens het gezin, gaat dus op huisbezoek. ‘En dan kijken we wat we kunnen doen. Stichting Leergeld moet aanvullend werken. Om ons werk goed te kunnen doen en om geen ‘nee ‘ te hoeven verkopen, zijn we geld nodig. In de eerste twee maanden van het nieuwe jaar hebben we al bijna evenveel geld uitgegeven als het jaar er voor. Mocht die lijn zich doorzetten dan moeten we aan het einde van de rit tien mille bijleggen. Gelukkig hebben we reserve opgebouwd, door de hartverwarmende acties van ondermeer de Rotary Groningen West en Cruiming in Zuidhorn. Voor dit jaar hebben twee gemeenten alweer subsidie toegezegd, de andere twee gaan er nog over praten. We hebben goede hoop dat alle gemeenten weer meedoen.’
Nog meer naamsbekendheid om zo nog meer kinderen te kunnen helpen en verruiming van de financiële middelen. Dat zijn voor nu eigenlijk de belangrijkste punten voor Leergeld. ‘Mensen die het moeilijk hebben, moeten weten dat ze bij ons terecht kunnen. Daar is nog best veel winst in te boeken. En financiële middelen om te kunnen helpen dus. In principe willen we geen nee verkopen, maar wij vinden een goede fiets wel belangrijker dan een skireisje met school. De kerk moet wel in het midden gelaten worden natuurlijk. Leergeld bestaat uit allemaal vrijwilligers. Mensen die heel graag andere mensen helpen. Ach, je kunt beter elkaar door de tijd helpen, dan alleen jezelf.’

Stichting Leergeld Westerkwartier is telefonisch bereikbaar via 0594-511416. Zie ook www.leergeld.nl.