‘Alles gratis entree’

LEEK – Vlak voor Pinksteren ging na een ‘korte’ voorjaarsvakantie de raad weer los. Hoewel ik mij niet kan heugen dat we vroeger voorjaarsrust kregen, laat staan dat dit veertien dagen in beslag nam. In de ingekomen stukken van de raadscommissie werd voorgesteld om een nieuw staatsieportret van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander aan te schaffen. Een paar weken geleden werd er door één van de raadsleden gewezen op het niet al te appetijtelijke portret wat nu in de raadszaal hangt. Een afbeelding waarop Willem Alexander gehuld staat in de koningsmantel. Niet dat de mantel een prutswerkje is, want de roodfluwelen mantel die koningen tijdens hun inhuldiging dragen in ons land is afgezet met wit hermelijn en 83 met gouddraad geborduurde Nederlandse leeuwen. Een waar kunstwerkje, ware het niet dat een groot aantal hermelijnen tijdens de winter het loodje moesten leggen om te zorgen voor de witte bontrand met zwarte stippen. Zou in deze tijd een doodzonde zijn. De raad stemde ondanks dit in met het aanschaffen van een nieuw portret van kunstenaar Edwin van Dikkenberg uit Amsterdam. 80 cm breed en 1 meter hoog en dat voor de lieve som van 6000 euro. Misschien ter geruststelling, het is inclusief lijst. De bewoners uit polder De Dijken maken zich hier even niet druk om. Wel over de plannen om van hun gebied een waterberging te maken. Dit bleek tijdens de raadsvergadering waar Wim Meilink, voorzitter van Belangenvereniging Polder de Dijken, vooral zijn onvrede naar voren bracht over het niet betrokken zijn bij plannen in hun gebied. Anders dan 13 jaar geleden zijn ze bereid om ‘enigszins’ mee te denken en hebben daarom een aantal punten opgesteld welke ze binnenkort willen delen met alle fracties. Na een korte schorsing van de vergadering stemden, op de CDA-fractie na, alle fracties in met de opstelling van een provinciaals inpassingsplan (PIP) ten behoeve van de procedure voor de gebiedsopgaven Zuidelijk Westerkwartier. Het CDA wil dat eerst overleg is met de betrokken inwoners en wijst vooral op het feit dat de volledige raad 13 jaar geleden tegen was en er nu aan het eigenlijke feit niets is veranderd. Berend Hoekstra zal als ingezetene van de gebiedscommissie binnenkort over de drempels van de bewoners stappen om aan de ‘gezellige’ keukentafel naar hen te luisteren. Gelukkig hoeft in deze column niet alleen het politieke toneel worden besproken. Ik wil en kan daarom niet voorbij gaan aan degene die het Groningse Zevenhuizen in heel Nederland op de kaart heeft gezet. Dit n.a.v. het trieste feit dat Jan Pruim op 84 –jarige leeftijd is overleden in Norg. Samen met zijn vrouw Minie legde hij vanuit een jaren bestierd café in Zevenhuizen de fundamenten voor een super uitgaanscentrum. Ook bij het ontstaan van de feestweek in het dorp was hij betrokken. Tijdens de feestweek stond er een grote feesttent achter het café waar duizenden bezoekers, vooral jongeren, genoten van bands van diverse pluimage. Dizzy Man’s band (o.a. The Opera, Normaal, BZN, André Hazes, Herman Brood & His Wild Romance en de Golden Earring konden na jaren optreden Pruim blindelings vinden, en was het mogelijk geweest, dan had Jan Pruim ook The Rolling Stones naar zijn dorp gehaald. En alles ‘GRATIS ENTREE’. In 2007, kwam na malaise in het discogebeuren, een eind aan het Pruim ’imperium’ in Zevenhuizen, en werd de disco verkocht. Wat zal het Jan Pruim een doorn in het oog zijn geweest, als hij de laatste jaren door Zevenhuizen reed en daar een haveloze toestand zag op de plaats waar ooit zijn droom werd verwezenlijkt. Een eventuele actiegroep uit Zevenhuizen, de huidige eigenaar en de gemeente zullen hier een oplossing voor horen te zoeken. Al was het uit nagedachtenis aan Jan Pruim. Voor hem is dit alles voorbij, maar voor velen zal hij niet snel worden vergeten. Veel sterkte voor Minie, haar kinderen en allen die hun lief zijn. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.