‘Als je het eenmaal weet, ga je het ook zien’

Allemansgoed Terheijl is een project van iedereen

TERHEIJL – Een bijzonder project in Terheijl. Daar zijn enkele kunstenaars bezig met het ontwerpen van entrees voor het gebied op de rand van de gemeenten Noordenveld en Leek. Onder de naam ‘allemansgoed Terheijl’, hebben Rudy Luijters, Onno Dirker, Krijn Christiaansen, Cahtelijne Montens en Jeroen van Westen de handen ineen geslagen. Hun streven? Het ontwerpen van entrees die niet alleen passen bij Terheijl, maar ook gemaakt zijn van materialen uit Terheijl. Daarnaast willen zij bezoekers de rijke historie van Terheijl laten beleven.

De naam ‘allemansgoed Terheijl’, is een speelse verwijzing naar het oude Landgoed Terheijl. Onno Dirker, één van de kunstenaars die dit project in goede banen moet leiden en onderdeel van Atelier Veldwerk, vertelt waarom het project ‘allemansgoed Terheijl’ heet. ‘Een Landgoed schept meteen een beeld van een soort op zichzelf staand stuk grond. Omdat wij willen dat dit een project wordt voor en van iedereen, hebben wij het project ‘allemansgoed Terheijl’ genoemd’, zegt hij. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het project, worden scholen uitgenodigd om kennis te maken met de bijzondere grond in Terheijl. Daarnaast zijn geïnteresseerde bewoners van harte welkom om hun steentje bij te dragen.

De kunstenaars die zich op het project storten, werken in opdracht van de gemeente Noordenveld. ‘En de gemeente Leek en de provincies Groningen en Drenthe werken op de achtergrond ook mee’, verklaart Onno. Het is de kunstenaar – zelf woonachtig in Den Haag – opgevallen hoe rijk de bodem in en om Terheijl is. In een vitrine die sinds kort bij het Baggelveld staat, is die variëteit aan bodemsoorten uitgestald. Van robuuste klei tot heel fijn zand; er komen heel verschillende bodemsoorten aan bod. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kunstenaars, in samenwerking met betrokkenen, duidelijke entrees ontwerpen voor Terheijl. Dat willen zij doen met het materiaal wat in de Terheijlse grond zit. Zo kun je van fijn zand glas maken en is klei bij uitstek ideaal om stenen te maken.
Het streven is om nog in 2018 de entrees op te leveren. Momenteel zijn de kunstenaars nog bezig met bodemonderzoek. Op de foto doen zij dat bijvoorbeeld met leerlingen van de Van Panhuysschool in Leek. ‘Terheijl is geologisch een heel interessant gebied, vanwege de vele grondsoorten. Hoe mooi zou het zijn dat mensen straks kunnen zien wat hier in de grond zit?’, zegt Onno. ‘En als je het eenmaal weet, ga je het ook zien.’

Naast de entrees is het namelijk de bedoeling dat er verspreid over Terheijl markeringspalen komen te staan, die informatie geven over het gebied.  Daarnaast zullen er bij iedere ingang vitrines komen te staan, met informatie over het project en de geologische variëteit en vegetatie van Terheijl.

Het hele jaar zullen er nog activiteiten en excursies plaatsvinden. Tijdens die activiteiten en excursies, zal het vaak over de geologische en botanische kwaliteit van Terheijl gaan. ‘Het zou mooi zijn als de omwonenden geïnteresseerd raken en aansluiten bij de veldexcursies. Wanneer er weer een activiteit gepland staat, zal ik dat zeker laten weten. Hopelijk sluiten zoveel mogelijk mensen aan!’.
De kunstenaars nodigen u van harte uit tijdens deze activiteiten. Voor meer informatie kan eenieder terecht op www.allemansgoedterheijl.nl.