‘Als we dit plan kunnen uitvoeren, zijn we binnen drie jaar onafhankelijk’

Roden Kinderwereld

Toekomst Museum Kinderwereld onzeker?

RODEN- Museum Kinderwereld in Roden kampt al jaren met dalende bezoekersaantallen en tekorten onder aan de streep. Het salaris van directeur en conservator Daniëlle Lokin wordt al sinds juli niet meer overgemaakt. Er is simpelweg geen geld. Het museum moet vernieuwen, wil het overleven in de toekomst. Lokin stelde een Masterplan op om het museum toekomstproof te maken. Het plan, waarbij de bezoeker in een digitale wereld terechtkomt en speelgoed tot leven kan brengen door problemen op te lossen, kost 65.000 euro. Probleem: dat geld is er niet. Daarom probeert het museum dat in de vorm van een ‘voorbereidingskrediet’ bij de gemeente los te peuteren. Maar daar lijken de collegepartijen en het merendeel van de raad niets voor te voelen. Behalve de opgenomen subsidie in de begroting, is de gemeente niet van plan extra geld voor het noodlijdende museum uit te trekken.

Weet Lokin het geld niet op een andere manier binnen te trekken, zal er nog verder versoberd moeten worden. Dat betekent nóg meer snoeien in de kosten. En dat heeft rechtstreekse gevolgen voor de directrice zelf. “Ik ben de grootste kostenpost van het museum”, vertelt Lokin, die al sinds juli dit jaar geen inkomsten meer uit het museum heeft.
“We vragen het geld in de vorm van een lening hè? We betalen alles weer terug. Als we dit plan kunnen uitvoeren, zijn we binnen drie jaar onafhankelijk van de gemeente. Wat dat plan precies behelst? Dat draait om het motto: ‘Kinderen van nu spelen met erfgoed van toen, met de technieken van straks.’Het is de bedoeling dat kinderen een andere, digitale wereld betreden. Ze kunnen het speelgoed tot leven brengen door problemen op te lossen. Dat willen we bereiken met nieuwe technologische ontwikkelingen. Hoe dat precies zit, moet je me niet vragen. Daarvoor ben ik in gesprek met Léon van Ginneken, specialist op dat gebied. Hij deed ook het Corpus in Leiden. Daar kun je nu als het ware door het menselijk lichaam wandelen. Je loopt virtueel door het hart en de longen. Het geeft een heel andere dimensie aan een museum. We moéten veranderen. Kinderen van tussen de zes en twaalf jaar zijn niet meer geïnteresseerd in vitrinekasten met oud speelgoed. Ze rennen zo hard ze kunnen naar buiten. Ook wel begrijpelijk. Wat moet je nou in een kinderspeelgoedmuseum waar je niet met het speelgoed spelen mag?”
Nieuw plan voor
terrein Klaas Pruim
Ook voor de kinderen tussen de dertien en achttien is er een plan. Een ambitieus plan. Samen met discokoning Klaas Pruim wil Lokin op het braakliggende terrein van de voormalige discotheek iets nieuws bouwen. “Speciaal voor kinderen van dertien tot achttien, een groep die altijd tussen wal en schip valt. Disco is uit. Dat weet iedereen. We willen een wereld creëren waar je zonder alcohol super veel lol kunt hebben”, legt Lokin uit. Een behoorlijke uitdaging. Want kinderen in deze leeftijd laten zich doorgaans niet zoet houden met een glas ranja en chips. Het fenomeen ‘indrinken’ is juist actueel onder deze doelgroep. Lokin denkt met een nieuw concept de jeugd te kunnen inpakken.
“Dat willen we doen met lekkere muziek, spelachtige ontmoetingen, eten en drinken en lekker naar de meiden kijken natuurlijk. Gewoon leuke dingen organiseren zonder drank. Het verdienmodel? Als we vijf euro entree vragen en vijfhonderd man per avond weten binnen te halen in de weekenden, dan zijn we al een behoorlijk eind op weg.”
Dit concept maakt onderdeel uit van Lokins’ Masterplan. Mocht Pruim zich om wat voor reden dan ook terugtrekken, of de gemeente hier niets voor blijkt te voelen, gaat Lokin toch door met haar vernieuwingsplannen. “Al zou het zonde zijn natuurlijk. Het is een dubbelslag die we kunnen maken. Als dit plan niet doorgaat, valt ook een kans weg!”, stelt de museumdirectrice die regelmatig met Pruim rond de tafel zit om te brainstormen over de mogelijk nieuwe invulling van het braakliggende terrein naast het museum. Een gemakkelijk traject zal het naar alle waarschijnlijkheid niet worden. Het geld om het voortraject te financieren blijkt een lastige. De gemeente is het vooralsnog niet van plan. Lokin liet het 65.000 euro kostende plan doorrekenen door de Rabobank. Omdat het museum zelf geen onderpand heeft, het pand is immers van de gemeente, zal het lastig zijn het plan gefinancierd te krijgen, stelde de bank. Mocht het allemaal toch lukken, zal de metamorfose van het museum en het nieuwbouwproject uitkomen op een slordige 2.9 miljoen euro.
Doet Pruim niet mee, valt de begroting een miljoen euro lager uit. De inkomsten van het Museum Kinderwereld bedragen 150.000 euro per jaar, dat binnenkomt via de verkoop van entreekaartjes, de winkel, horeca en subsidies. Het museum trekt jaarlijks zo’n 18.000 bezoekers. In hoogtijjaren waren dat er 50.000. Met het nieuwe plan denkt Lokin het bezoekersaantal wel weer in de lift te krijgen. Over waarom dat geld voor upgrading van het museum er moet komen, is Lokin duidelijk: “Cultuur is goed voor het geestelijk welzijn van de mens, net zo als sport dat is voor het lichaam. Dat hebben al meerdere studies aangetoond. Bovendien is het gunstig voor de maatschappelijke én economische effecten. Als wij het druk hebben, profiteren alle ondernemers op de Brink daarvan”.