Alzheimercafé in Leek week 1 “16

LEEK – Op dinsdagavond 12 januari is een ieder weer van harte welkom in het Alzheimercafe in Leek. Deze keer zijn te gast: Peter Rebergen (beleidsmedewerker en coördinator zorgloket Gemeente Grootegast) en Tineke Turksema (ouderenadviseur gemeente Leek). In Nederland is zorg en ondersteuning goed geregeld. Om deze zorg betaalbaar en toegankelijk te houden zijn wijzigingen noodzakelijk. In 2015 vonden er dan ook nogal wat veranderingen plaats in de zorg waar mensen met dementie en hun mantelzorgers mee te maken hebben. Zoals de overheveling van de dagactiviteiten naar de gemeente (WMO) en de overheveling van casemanagement naar de zorgverzekeringswet (ZvW). Ook is er de nieuwe wet (WLZ) voor intensieve verpleeghuiszorg. Hoe deze hebben uitgepakt en welke veranderingen er nog meer op ons afkomen en vooral wat deze veranderingen specifiek betekenen voor mensen met dementie zal deze avond worden besproken met de gastsprekers. De gastsprekers zijn vooral ook benieuwd naar de ervaringen van de bezoekers. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Natuurlijk zijn ook hulpverleners en anderen belangstellenden van harte welkom. Het Café wordt gehouden in dienstencentrum ‘’de Schutse’’, Oldenoert 32 te Leek en is gratis toegankelijk. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, waarna het programma om 19.30 uur begint. De avond eindigt rond 21.00 uur.