Anekdotes bij ‘Roon’

RODEN – Historische vereniging Roon duikt maandagavond 8 februari in de geschiedenis van de 87-jarige voetbalvereniging VV Roden, de 85-jarige afdeling Roden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de 125-jarige IJsclub Roden. Aan de hand van foto’s vertelt Jan Kemkers leuke anekdotes over VV Roden en bestuursleden doen hetzelfde met de Plattelandsvrouwen en de IJsclub. De Roneravond vindt plaats in de Pompstee en beginnen om 19.30 uur. De entree is zeven euro (inclusief twee kopjes koffie en thee met koek en een consumptie).