Anne Ananias benoemd tot erelid van Rij- en menvereniging Mensinghe  

RODEN – Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering  van Rij- en menvereniging Mensinghe nam Anne Ananias na  ruim negen jaar afscheid van zijn bestuurlijke functie als penningmeester.

Reeds als 12 jarige jongen werd Anne lid van de ponyclub.

Wat jaren later was hij zelf actief als voltige instructeur bij de toen nog Mensinghe ruiters. Met deze voltigeclub mocht hij onder andere een demonstratie geven voor de toenmalige koningin Beatrix en prins Claus bij een bezoek aan Assen. Nu is Anne nog steeds actief in de paardensport als menner. In 2007  trad Anne als penningmeester toe tot het bestuur.  Anne was erg betrokken bij alles wat reilde en zeilde bij de vereniging en heeft daar ontzettend veel tijd in gestoken. Voor elk probleem had hij een nieuwe oplossing.  Door zijn bezieling en inzet voor de vereniging, was het bestuur  unaniem van mening om Anne te benoemen als erelid van Rij- en menvereniging Mensinghe. Ook echtgenote Ebel Ananias kreeg een grote pluim voor haar altijd  geduldig en vriendelijk te woord staan tijdens het veelvuldige telefoonverkeer met Anne. Niemand minder dat Vroukje Hartlief , zelf ook erelid van de vereniging, hield een prachtig betoog voor Anne namens het bestuur.