‘Anne Doornbos. Man van het Jaar’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Het leven voltrekt zich tussen twee haakjes… Aanleiding voor deze zin was een bericht in de Krant, waarin werd aangekondigd dan Anne Doornbos alweer een boekwerk het licht had doen zien. Een normaal mens zou van zijn pensionering gaan genieten. Anne niet. Hij legt nog altijd een enorme werklust en productiviteit aan de dag… Dit keer is het weer een gedichtenbundel. Ook in zijn korte verhalen is hij sterk. Of als toneelspeler… Zelf schrijft ie meestal ook nog de teksten. Je zou kunnen zeggen, dat hij een vleugelspeler is, die zelf zijn voorzetten nog inkopt ook. En dan is er op de koop toe nog een verkiezing als fractieleider van de PvdA in de Raad van Noordenveld. Dit is nog niet alles. Er is ook nog een beste lap grond rond zijn huis in Een. Dit jaar moest hij ook nog onder het mes om een hernia met succes te repareren. Het wel en dus ook het wee worden door deze Drentse dichter in zijn moerstaal uitgemeten. Zo nauwkeurig en vakkundig mogelijk. Niet in deze bundel, noch in zijn politieke werk zul je een tegenwoordig populaire verwensing als “Pleur Op!” Tegenkomen… Bij Rutte en Wilders hoor je het wel, in een misplaatste poging de Stem des Volks te imiteren. Nee Anne gebruikt zijn Drentse taal zonder overdrijven… zonder grote woorden. In zijn eigen woorden, in het gedicht Taol:

Ik schrief een taol die an de raand

Van mien bestaon zich vastzet hef.

Waorin veur ’t grote woord gien plaots blef

En scharpte wordt beteugeld deur verstaand.

De titel van de bundel luid “In nachten dat ik naost joe lig” Dat suggereert meer dan er verder in de bundel staat. Of het snachts bij liggen blijft… Daarover krijgt de lezer geen uitsluitsel. Wel roept de titel de sfeer op van Ede Staals beroemde lied:

Zalstoe aaltied bie mie blieven

Bie mie blieven

Lutje wicht

Lekker waarm in mien aarms

In mien aarms

Ogen dicht.

Maar dan de Drentse variant. Want Anne schrijft Drents. Geen wonder want bij de opsomming van zijn activiteiten hoort ook zijn functie als drost van het Huus van de Taol. Het daaraan verwante uitgeverijtje Het Drentse Boek verzorgt deze uitgave.

Maar ook de Nederlandse taal beheerst Doornbos als de beste. In de gesproken taal in de

Raadzaal van Noordenveld is hij een virtuoos. Daarin is bij Anne ook geen plaats voor het grote woord. De nadruk licht hier op verstaanbaarheid en duidelijkheid. Het jargon, zo vaak in de raadzaal door mij op de hak genomen ontbreekt bij hem vrijwel volkomen. Nee de dichter Lucebert bracht het politieke jargon destijds al treffend onder woorden: “De taal van politici is alsof er een pot grauwe erwten in je oor gestort wordt…” Ja het komt de verstaanbaarheid ten goede en de oren worden gespitst als Doornbos in de raad het debat zoekt. Vooral de heren Koekoek en Baas van LGN schrikken op als Anne zich met een “verduidelijkende vraag” tot hen richt. Ze worden er scherp van en gedwongen zich in begrijpelijke taal uit te drukken. Tussen de meestal dorre taal zijn deze debatjes de juweeltjes voor de toehoorder. Het helpt de lange tijd door te komen. Ook inhoudelijk is Anne een belangrijke speler in het politieke krachtenveld. Soms heel verrassend. Zo zag ik hem onlangs bij de fracties langs trekken om de scheve OZB-tarieven tussen grondbezitters, meestal boeren en andere inwoners recht te trekken. Nu zitten er bij de bevriende fractie van Gemeentebelangen nogal wat boeren. Investeren in de goede verhoudingen met deze collegepartij kon geen kwaad, verklaarde ik zijn activiteit. Anne noemde het zelf een nivelleringsoperatie. Daarbij voorzag hij dit duidelijke PvdA-begrip gelijk van een nieuwe inhoud. Ook investeert Anne veel in de organisatie van de fractie. Die is altijd goed gevuld met fractie en steunleden. Anne stimuleert hier ook het debat. Daar is hij een uitgesproken liefhebber van. Tenslotte heeft hij niet het eeuwige leven. Ook in politieke zin. Het geldt voor iedereen:

Daortussen lig mien leven

-onderbrekingsstreepie-

Tussen twei getallen.

(En speult het zich

Allemaol of

Tussen twei haokies?)

Aldus de door mij benoemde Man van het Jaar

Anne Doorbos (1948-?)