Anneke van der Steeg koninklijk onderscheiden

RODEN – Anna van der Steeg uit Roden is woensdag koninklijk onderscheiden. Zij is benoemd als Lid van de Orde van Oranje-Nassau om haar jarenlange belangeloze inzet voor de Ouderen sociëteit van De Dobbe, Stichting Welzijn Roden (tegenwoordig WiN) én voor haar rol als secretaris van de Historische vereniging Roon. Burgemeester Klaas Smid kwam naar De Dobbe om haar de versierselen op te spelden.

Anneke van der Steeg is vanaf 1991 vrijwilliger/penningmeester bij de Ouderen sociëteit van De Dobbe. De sociëteit is onderdeel van de Stichting Activiteitencentrum De Dobbe. Van der Steeg is penningmeester vanaf 2013. Daarnaast organiseert zij cursussen, doet kantinewerkzaamheden en kantoorwerkzaamheden. Daarvoor is zij gemiddeld 15 tot 20 uur in het gebouw De Dobbe aanwezig en is daarmee voor de bezoekers een bekend en vertrouwd beeld van de Sociëteit.

Naast haar werk in De Dobbe is Van der Steeg ook als vrijwilligster werkzaam geweest voor de Stichting Welzijn in Roden. Als vrijwilliger in het sociaal cultureel werk in Roden, tegenwoordig Welzijn in Noordenveld (WiN), heeft zij er zeker 40 jaar opzitten. Als secretaris van de Historische vereniging Roon (2000-2008) zorgde zij voor de verwerking van de inkomende post voor de bestuursvergaderingen, schreef zij de uitgaande correspondentie, nam deel aan de bestuursvergaderingen en verzorgde de verslaglegging en bezorgde het tijdschrift van de vereniging bij leden in Roden. Ook stelde zij het jaarverslag op en nam zij deel aan het organiseren van de ‘Roneravonden’ (presentaties over geschiedenis) van de vereniging.