Asbestpand in Zevenhuizen niet langer een probleem van Leek

Rechtbank stelt gemeente Leek in het gelijk

LEEK – De gemeente Leek hoeft het ‘asbestpand’ ’t Wiekhuus in Zevenhuizen niet terug te kopen. Dat heeft de rechtbank recentelijk bepaald. De huidige eigenaar, Bert Erenga, kocht het pand ruim twee jaar geleden van de gemeente voor 175.000 euro. In het voormalige schoolgebouw zit asbest verwerkt. Dat was wel bekend, ook bij Erenga ten tijde van de koop. Wat niet bekend was, is dat er meer asbest in het pand verwerkt is dan de rapporten lieten zien. Daardoor valt ook de sanering fors duurder uit dan dat er toentertijd geraamd was. Tijd voor een robbertje vechten tussen de verkopende gemeente en de kopende Erenga. Figuurlijk dan, er werd netjes aan de rechter gevraagd of de gemeente fout gehandeld heeft.
Niet dus, zo oordeelde de rechter. Volgens de rechtbank wist Erenga van de asbest en had de aanwezigheid van het ongewenste materiaal ook tot gevolg dat de kooprijs van ’t Wiekhuus flink werd verlaagd. Tevens is de rechter van mening dat de gemeente Leek niet kon weten van de asbest in de luchtbehandelingskanalen en zelf niet deskundig genoeg is om te constateren dat het ingenieursbureau na afloop van hun onderzoek een verkeerde conclusie trok.

Over de door de heer Erenga geconstateerde bodemvervuiling met minerale olie zegt de rechtbank dat deze (geringe) vervuiling een normaal gebruik van ’t Wiekhuus niet in de weg staat. Deze verontreiniging verplicht namelijk niet tot het schoonmaken van het terrein.

Omdat de rechtbank heeft uitgesproken dat de gemeente geen wanprestatie heeft gepleegd, is teruglevering van het pand aan de gemeente niet aan de orde. Het college was van mening dat de verkoop van ’t Wiekhuus op een zorgvuldige wijze is gebeurd. Zij had daarom vertrouwen in de afloop van de rechtbankprocedure. Wel betreurt het college de ontstane situatie en heeft vorig jaar in meerdere gesprekken geprobeerd met de heer Erenga tot een oplossing te komen.

’t Wiekhuus werd in 1959 gebouwd en in gebruik genomen als schoolgebouw. In 1986 kreeg het pand met de vestiging van onder meer een bibliotheek en de peuterspeelzaal een sociaal-maatschappelijke functie. De gemeente heeft destijds de eigendom overgedragen aan de stichting die het pand ging exploiteren. Toen in 2013 de bibliotheek uit ’t Wiekhuus verhuisde, werd het pand weer eigendom van de gemeente Leek. De gemeente Leek verkocht het pand vervolgens aan de heer Erenga.