ATB Vereniging Marum opent eigen route

‘Een eigen route geeft duidelijkheid naar andere recreanten’

MARUM – Na jaren van voorbereidingen is de ATB Route Marum eindelijk een feit. Daarom nodigt de club iedereen voor de feestelijke opening op vrijdag 20 mei bij de start van de route achterop het parkeerterrein van Horeca Centrum Heerlijkheid, Tolhuisstraat 1 in Marum. In 2013 richtten Eddie Renkema en Jack Wagena de ATB Vereniging Marum op. Vanuit de gemeente Marum was een oproep gekomen om met fietsers en grondbezitters om tafel te gaan, om de overlast te verminderen. Iedereen wilde namelijk recreëren in hetzelfde gebied, en dat veroorzaakte overlast.

Eddie vertelt: ‘We gingen met Staatsbosbeheer, het Groninger Landschap en een aantal losse fietsers om tafel. Daar kwam een werkgroep uit voort, waar uiteindelijk onze vereniging uit voort is gekomen. We hebben veel tijd gestoken in gesprekken met omwonenden, boeren en private grondbezitters. Een groot voordeel van een eigen route is dat we het fietsen kunnen reguleren. Een mountainbiker laat zich namelijk niet wegsturen maar wel sturen. Daarvoor hadden we een grote achterban nodig, die we al snel kregen door oproepen te doen via de pers, Facebook en andere sociale media.’
Eind 2018 was de vergunning voor de route rond. ‘We hebben heel veel te danken aan de gemeente en de toenmalige wethouder Hans de Graaf. Na veelvuldig sparren met Rene Oosterhuis van Groningerlandschap en Nico Boelen van Staatbosbeheer zijn er ook mooie singletracks aangelegd in de richting van Trimunt en Coendersbos. Ook in het Wilpsterbos is in samenspraak met Stichting de Wilp een uitdagende track gerealiseerd.  Om bepaalde stukken in natuurgebieden te ontzien zijn er vaak alternatieven bedacht. Een mooi voorbeeld hiervan is het stuk langs de A7. In overleg met de landeigenaren en hun gebruikers, SBB en o.a. Rijkswaterstaat is overeengekomen dat er hier vanuit de Postdijk naar Marum gefietst mag worden. Dus één kant op en voor andere gebruikers is het verboden terrein.

De route is ontworpen door Patrick Jansen, dat is dé routebouwer van Nederland. Door zijn beroep als breed georienteerde bosbouwer en zijn ervaring als mountainbiker spreekt hij de ‘taal’ van zowel mountainbikers als terreineigenaren en is daardoor de idelae intermediair bij het uitwerken van een tracé. Hij heeft veel kennis en ervaring opgebouwd over de relatie mountainbiken-natuurbeheer en de aanleg van duurzame mountainbike routes. Hij houdt rekening met alle factoren.’
Jack Wagena vult aan: ‘Door Patrick in te huren krijg je een mooie flow in de route, waardoor de route heel uitdagend is, maar de snelheid er ook uitgehaald wordt. Terwijl je toch het gevoel  hebt dat je flink hard fietst.’

De route is een vast gegeven, maar er zitten uitstapjes in. ‘Gevaarlijke’ obstakels, in de vorm van extra lusjes die mensen kunnen nemen als ze nog meer uitdaging willen.’
Dat MTB-en niet zonder risico is, wil Jack graag benadrukken. ‘Het blijft een risico-sport. Net als bij skiën heb je kleurenclassificaties. Onze route is een blauwe route, maar met rode stukken erin. We willen mensen dan ook op het hart drukken om goed naar de bordjes te kijken, die staan er niet voor niets. Het internationale route teken (driehoek met de 2 bolletjes) isbij ons rood en daaronder staat de classificatie blauw. Dat kan ongelukken voorkomen.’ Met name in het Bikepark Dijkzand liggen rode uitstapjes genaamd TTF (Technical Trail Features) voor gevorderde bikers. 

Inmiddels ligt er een route van ruim 30 kilometer die is aangelegd door een grote groep vrijwilligers waarvan er een aantal wekelijks op de route te vinden zijn. Met name op de woensdagmorgen en zaterdags word er aan de route gewerkt.

Door met name de goede gesprekken waren ook boeren erg welwillend, waardoor de route afwisselend en interessant is. ‘Je moet de mountainbikers iets aanbieden dat zó mooi is, dat ze uit de verboden gebieden wegblijven.’

De ATB Vereniging Marum is aangesloten bij de NTFU.  ‘de NTFU is de Nederlandse Toer Fiets Unie. Daarbij aangesloten zijn betekent onder andere dat je verzekerd bent. Maar ook dat dat je aan de gedragsregels moet houden. Het Mountainbiken en All Terrain Biken is vrij snel opgekomen en niet meer weg te denken. Mensen moesten aan elkaar wennen. Je moet rekening met elkaar houden. Dus wij hebben de regel: als je mensen achterop komt minder je de snelheid, belt zodat men weet dat je wilt passeren. Behalve bij een ruiter, dan zeg je iets. Een paard schrikt n.l. van bellen, maar niet van een stem. Je moet netjes met elkaar omgaan. Door een route te hebben is er ook duidelijkheid naar de andere recreanten.’
Dromen zijn er ook nog, zelfs nu de route er is. ‘We zouden graag een koppeling willen maken met Noordenveld en Beetsterzwaag, qua route. Dan kun je ook eens een route van zo’n 80 kilometer maken.’
De ATB Vereniging organiseert jaarlijks een toertocht, waarvan de nieuwste tocht zondag 22 mei wordt gehouden. De start is bij Optisport in Marum, tevens het thuishonk van de vereniging . Steeds weten ze weer wat bijzonders te bedenken. ‘Daarbij moet je denken aan diepladers waar je overheen moet fietsen, een winkel waar we doorheen fietsen, soms zelf een privétuin. Natuurlijk alles met toestemming. Het is verbazend hoe leuk mensen het vinden als je gewoon met ze in gesprek gaat en netjes toestemming vraagt. We krijgen zoveel medewerking.’
Inmiddels heeft de vereniging zo’n 160 leden. Waaronder de 32-jarige Yfke  de Vries. ‘Het is ook echt een geschikte sport voor vrouwen. Een kwart van de leden is vrouw, dus er kunnen nog veel meer bij. Ik ga vaak met de groep mee fietsen, maar ook alleen. En dan fiets ik alle stress van me af. Het is echt een rustmoment voor mezelf. En dan maakt de leeftijd, geslacht of niveau niet uit.’

Leden kunnen op dinsdag-, donderdagavond en zondagmorgen samen fietsen en in het voor- en najaar kunnen beginnende fietsers meedoen met Start2Bike, waarbij ze vier lessen krijgen van een opgeleide trainer. ‘En ze kunnen tussendoor dan ook meefietsen met de groep, natuurlijk.

Naast de normale rondjes in en om Marum vult Jack aan plannen we elke maand een Toertocht die we met elkaar fietsen, gaan we jaarlijks een lang weekend weg en bovendien staat er voor volgend jaar september een buitenlandse reis om het Comomeer op het programma. Iedereen is op 20 mei welkom vanaf 19:15, om 19:30 begint het officiële gedeelte, wat gevolgd wordt door een gezellige borrel tot 21:30. Aanmelden kan per mail of telefonisch : info@atbmarum.nl of bel/ app met hoeveel personen je komt. Meer info over de ATB vereniging is te vinden op de website www.atbmarum.nl