‘Babsen’ krijgen hogere vergoeding

    NOORDENVELD – De vergoeding voor buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand – zogenaamde ‘Babsen’- wordt per 1 januari verhoogd naar vier uur in salarisschaal 8 per huwelijk. Daarmee wordt de geldelijke waardering gelijk getrokken met Noordenveld omringende gemeenten.