banenafspraak

Wat houdt de banenafspraak precies in?

Als ondernemer kun je met de nodige wetten en regelgevingen te maken krijgen. De banenafspraak is hier een voorbeeld van. Deze wet kunnen we het beste omschrijven als een sociaal akkoord. Deze wet werd op 11 april 2013 gesloten door het kabinet en werkgevers en werknemers, ook wel sociale partners genoemd. Ondanks dat deze wet al betrekkelijk oud is, is lang niet iedere ondernemer bekend met de inhoud van de Wet banenafspraak. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij jou namelijk alles wat je moet weten over de banenafspraak.

Banen voor mensen met een arbeidsbeperking
Het verbaast je vast niet dat de banenafspraak erop gericht is om banen te creëren. Dit vormt inderdaad een belangrijk onderdeel van deze wet. Het gaat hierbij niet om reguliere banen, maar om banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Met het ondertekenen van deze wet hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat ze deze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers.

Doel van de wet is om het voor mensen met een arbeidsbeperking makkelijker te maken om aan het werk te komen. In totaal moet de Wet banenafspraak zorgen voor 125.000 extra banen ten opzichte van de peildatum op 1 januari 2013. In de banenafspraak staat opgetekend dat er in 2026 100.000 banen in de marktsector gerealiseerd moeten zijn. Daarnaast moeten er 2024 25.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd zijn binnen de overheid.

Stok achter de deur met quotumheffing
Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen zoals hierboven omschreven gehaald worden, moeten er jaarlijks nieuwe banen gerealiseerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom is er een zogeheten quotumregeling opgenomen in de banenafspraak. Deze regeling gaat in als het aantal banen van de banenafspraak niet gehaald wordt. De quotumheffing kan gezien worden als stok achter de deur voor de banenafspraak. Per jaar is immers vastgelegd hoeveel extra banen er in het bedrijfsleven en bij de overheid bij moeten komen.

Als werkgevers in een bepaald jaar voor onvoldoende nieuwe banen zorgen voor mensen met een arbeidsbeperking, kan de regering een individuele quotumheffing invoeren. Dit kan gevolgen hebben voor werkgevers die zich niet aan de banenafspraak hebben gehouden. Waarom? Omdat de werkgever in dat geval betaalt voor de niet-opgevulde werkplekken. Uiteraard geldt dit niet voor ieder bedrijf, maar alleen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. Per jaar bekijkt de regering of een quotumregeling al dan niet noodzakelijk is.

Zo houd jij je aan de banenafspraak
Heb je meer dan 25 mensen in dienst? Dan moet jij je houden aan de banenafspraak. Een heffing (boete) kan worden opgelegd aan een werkgever die te weinig werknemers met een ziekte of handicap in dienst heeft. Menig bedrijf vindt het lastig om zich aan deze wet te houden. Wil je voorkomen dat jij de fout in gaat met de banenafspraak? Doe dan een beroep op het werkgeversservicepunt in jouw regio. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende partijen die de realisatie van de banenafspraak op verschillende manieren ondersteunt en stimuleert.

Daarnaast kun je een jobcoach in de armen nemen. Een jobcoach biedt werknemers de helpende hand, bijvoorbeeld bij het inwerken. Daarnaast kan zo’n persoon een trainingsprogramma maken voor een werknemer, zodat hij/zij het werk kan leren. Bovendien begeleidt een jobcoach werknemers met een arbeidsbeperking op de werkvloer. Als een werknemer het programma van een jobcoach succesvol doorloopt, is hij in staat om zijn werk zelfstandig uit te voeren.