Basisscholen Noordenveld dicht: staking

NOORDENVELD – Vandaag zijn alle basisscholen in Noordenveld dicht. Er wordt voor de 2e keer gestaakt om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk in het onderwijs. Ouders met schoolgaande kinderen kregen de onderstaande brief:

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar deze zijn helaas nog onvoldoende om een goede oplossing te kunnen realiseren.

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op deze problemen. De partijen hebben daarom afgesproken om estafetteacties te organiseren. Deze acties beginnen op 14 februari in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De organisaties betreuren het wanneer ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Vergeleken met andere beroepsgroepen is dit erg hoog. De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt of uitgevallen. Daarnaast zijn er te weinig nieuwe leraren bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als er een leraar afwezig is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is.

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!