Bebouwde komgrens en snelheid Esweg- Veldweg aangepast

NIEUW-RODEN –  De gemeente gaat de maximum snelheid aanpassen op de Esweg en de Veldweg in Nieuw- Roden. Dat heeft alles te maken met de nieuwe woningen die er gebouwd gaan worden. Daardoor wordt de bebouwde komgrens verplaatst richting het zuiden tot net voorbij de Veldweg en dat vereist een ander snelheidsregime volgens de gemeente die voorstelt het gedeelte van de Esweg waar 50 km per uur gereden mag worden, te betrekken bij de 30 km per uur-zone. De politie is kritisch over het plan, zij verwachten dat niet dat mensen zich aan de voorgeschreven snelheid houden.

Buiten de bebouwde kom geldt een toegestane snelheid van 60 km per uur. In de voorgenomen situatie wordt de snelheid ná de nieuwe komgrens 50 km per uur. Direct ten zuiden van de Ereberglaan wordt de snelheid op de Esweg teruggebracht naar 30 km per uur. Ook de nieuw aan te leggen parallelweg die de nieuwe woningen ontsluit en het eerste deel van de Veldweg, vallen straks binnen de 30 km per uur-zone. Tijdens de commissie zijn vragen gesteld omtrent de voorgenomen wijziging van de toegestane snelheid. Er is een voorkeur geuit om het voorstel aan te passen waarbij het gedeelte van de Esweg waar 50 km per uur gereden mag worden, te betrekken bij de 30 km per uur-zone.

De gemeente heeft aan betrokkenen gevraagd hoe zij tegenover deze wijziging staan. De politie is kritisch ten aanzien van de voorgestelde wijziging in verband met het feit dat de kans groot is dat men zich niet aan de voorgeschreven snelheid van 30 km/uur zal houden. Vertegenwoordigers van de dorpen en de school zien toch graag een 30 kilometerzone. De gemeente heeft besloten in te stemmen met de snelheidswijziging.