Begin van nieuw tijdperk

Roden Eerste Schooldag

REGIO – De scholen zijn weer begonnen! Zeker voor de kinderen die voor het eerst naar de lagere school gaan, betekent dat het begin van een nieuw tijdperk. En omdat alle begin moeilijk is, viel dat voor een aantal kinderen en ouders niet mee. Voor ouders was het vooral een kwestie van ‘loslaten’. En dus vloeiden er bij zowel ouders als kinderen best wat traantjes, maandagmorgen. Dat de scholen weer begonnen zijn, betekent ook dat automobilisten weer geconfronteerd worden met kinderen op de openbare weg. Voorzichtigheid is gewenst, opdat de start van het nieuwe schooljaar niet gepaard zal gaan met ongelukjes. Op de foto neemt een moeder afscheid van haar zoon, die voor het eerst naar De Marke in Roden gaat.