Belangenvereniging Mensingeveld is een feit

Roden ondertekening wijkvereniging

RODEN – Met de oprichting van wijkbelangenvereniging Mensingeveld telt Roden nu zeven officiële wijkbelangenverenigingen. Vanuit de gemeente was wethouder Alex Wekema aanwezig bij de ondertekening van de statuten bij notaris Holland en van der Woude.

De wijkbelangenvereniging gaat voortvarend van start. Zo liet men weten dat er gedacht wordt aan de oprichting van verschillende werkgroepen gericht op groen, bestrating, veiligheid, verkeer,ruimtelijke ordening en zal er aandacht komen voor sociale aspecten in de wijk. Op dinsdag 9 februari om 19.30 uur is er een oprichtingsvergadering in het gemeentehuis. Alle buurtbewoners zijn dan welkom om de plannen te vernemen en mee te denken aan het verbeteren van de wijk. ‘Want,’ volgens Welzijn in Noordenveld medewerker Jan Donkelaar, ‘gaat het daar vooral over.’ De inzet van wijkbelangenverenigingen is vooral gericht om de wijk te verbeteren. ‘Dat doen we in overleg met de gemeente. Een wijkschouw is bijvoorbeeld een middel om de wijk te betrekken bij het maken van verbeteringen in de buurt. Mensingeveld is een wijk die pakweg loopt tussen de oostkant van de Roderweg tot aan Kastanjelaan en Jachtlaan.’ De bewoners krijgen nog een uitnodiging in de bus.

De nieuwe belangenvereniging sluit aan bij het platform wijkbeheer Roden. Hierbij zijn alle wijkbesturen, inclusief het dorp Nieuw-Roden, aangesloten. De organisatie van dit platform is in handen van WiN en ambtelijk medewerker van de gemeente Noordenveld Gert van Rossum. Op de foto op de achtergrond notaris Holland en wethouder Wekema. Voor vlnr Hans Bogaard peningmeester, Peter Craanen voorzitter, Harma Kleve secretaris en Dorien Dijkstra als lid van het bestuur.